Greška 'unknown user/group in statoverride file'

Greška koju ćemo opisati u ovom članku nije nešto što ćete prečesto viđati, no svejedno, kad je vidite sjetite se Portala za sistemce, ukucajte "statoverride" u tražilicu i naći ćete rješenje vašeg problema.

Zašto se ova greška javlja, i što je uopće statoverride datoteka? Dpkg paketni sustav je moćan i kompleksan, a ovo je jedna od njegovih svojstava koja mu omogućava ovu snagu i fleksibilnost. Datoteka se nalazi u direktoriju /var/lib/dpkg/ i sadržava ovakve unose:

www-data www-data 0751 /var/cache/caudium
root sasl 660 /etc/sasldb2
www-data www-data 0751 /etc/caudium/servers
amavis amavis 755 /var/run/amavis
...

I površnom će čitatelju biti jasno da se ovdje radi o nečemu što utječe na vlasnika, grupu i prava nad datotekama ili direktorijima. I bit će u pravu, jer ako razdvojimo ime datoteke na "stat" i "override", funkcija postaje jasna: moguće je preko ovog mehanizma prijeći preko osnovnih prava datoteke u nekom paketu sa pravima po želji.

Ova datoteka se može uređivati ručno ali, ima i svoju naredbu: dpkg-statoverride. Obično se ova naredba ne rabi, nego je uobičajeno rabe postinst skripte paketa (i na taj način izbjegavaju "grub" način promjena sa chown/chmod). Naravno da naredbu možete po potrebi rabiti, ukoliko imate potrebu da određena grupa korisnika ima pristup određenoj datoteci ili direktoriju, a da reinstalacije paketa to ne poremete.

Vratimo se našem problemu, koji sprječava da napravite upgrade, ili instalaciju određenog paketa. Situacija obično nastaje propustom maintainera paketa da nakon operacije "purge" obriše unos u statoverride datoteci:

dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
syntax error: unknown group 'freerad' in statoverride file
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)

Greška može varirati, ali osnovni problem je isti. Pri tome ne možete dalje ništa instalirati. Problem možemo riješiti na dva načina, ručnim brisanjem unosa u /var/lib/dpkg/statoverride koji se ticu grupe 'freerad', ili nešto
zaobilaznijim načinom:

# dpkg-statoverride --list | grep freerad
# dpkg-statoverride --remove /problematicna/datoteka/ili/direktorij

Nakon ovoga biste trebali moći reinstalirati željeni paket, odnosno instalirati i održavati paketni sustav i dalje.

Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet