Izbor najkorisnijih savjeta za sistemce

Kako i sam naslov govori, ovdje smo pripremili kolekciju najkorisnijih savjeta za sistemce. Najčešće su to odgovori na pitanja sa Helpdeska za sistemce (skraćeno zvan sys.help), ali se mogu naći i savjeti općenite naravi.