Mreža

IPv4: još malo pa nestalo!

Starog IPv4 prostora neupitno nestaje. Ovo ste vjerojatno znali, ali možda niste znali da je trenutno procjenjeni datum kada će IANA (Internet Assigned Number Authority) ostati bez adresa jako blizu: 22. travnja 2011. godine. Da, dobro ste pročitali, za 6 mjeseci.

Vijesti: 
Kategorije: 

pGina i Windows 7

Još prije smo u ovom članku na portalu za sistemce opisali upotrebu pGina-e s freeradius pluginom za autentikaciju korisnika u javno dostupnim računalnim učionicama. Budući je u međuvremenu tvorac pGina-e napustio projekt, preuzela ga je open source zajednica. Razvoj projekta može se pratiti na sourceforge-u.

Kuharice: 

Prijenosni mediji

Postoje tri tipa prijenosnog medija koji se koriste u računalnim mrežama:

Kategorije: 

Računalne mreže - Virtualna lokalna mreža (VLAN)

Virtualna lokalna mreža (engl. Virtual Local Area Network – VLAN) je način logičke segmentacije mreže koja se može dinamički mijenjati i nije ovisna o fizičkoj topologiji mreže. Tehnologija virtualnih lokalnih mreža je definirana standardom IEEE 802.1Q (poznat i kao dot1q).

Kategorije: 

OSPF protokol

OSPF (Open Shortest Path First) usmjerivački protokol je otvoren, što znači da su njegove specifikacije javne. Definiran je RFC-om 2328 (OSPFv2). Koristi Dijkstra SPF algoritam za pronalaženje najkraćeg puta.

Kategorije: 

Računalne mreže - Usmjeravanje i usmjerivački protokoli

Cilj usmjeravanja (engl. routing) prometa u mreži je osigurati dostupnost toka podataka od izvorišta do odredišta i pri tome optimalno iskoristiti mrežu te osigurati zadovoljavajuću kvalitetu usluge. Tu funkciju ostvaruju usmjernici (engl. router). Usmjernici za usmjeravanje koriste usmjerivačke protokole. Usmjerivački protokoli omogućuju mreži dinamičko prilagođavanje uvjetima. Odluke o usmjeravanju ne moraju biti unaprijed određene i nepromjenjive.

Postoje dvije osnovne vrste usmjerivačkih protokola, a dijele se prema načinu izračunavanja optimalnog puta na:

Kategorije: 

QoS implementacija

Quality of Service predstavlja mogućnost dodjeljivanja različitih prioriteta različitim aplikacijama, korisnicima i tokovima podataka ili osiguranja određenog nivoa usluge za neki tok podataka. Implementacija QoS se konfigurira u MQC (eng. Modular QoS Command-Line Interface) kojom se razdvaja klasifikacija prometa od definiranja politike prometa.

Kategorije: 

QoS (Quality of Service) II dio

Quality of Service predstavlja mogućnost dodjeljivanja različitih prioriteta različitim aplikacijama, korisnicima i tokovima podataka ili osiguranja određenog nivoa usluge za neki tok podataka. U ovom članku nastavljam prikaz sa Dual token bucket algoritmom.

Kategorije: 

Metro Ethernet tehnologija - uvod

Metro mreža pojmovno definira računalnu mrežu rasprostranjenu na području gradova (MAN, engl. Metropolitan Area Network) koja povezuje pojedinačne korisnike i poslovne subjekte, te im pruža širok spektar usluga. Budući urbana središta prednjače u potraživanju novih i specifičnih mrežnih funkcionalnosti, iznimno je važno da mreža odgovori na zahtjeve korisnika u vidu svojih usluga dimenzioniranih u skladu sa specifičnim potrebama, a cjenovne prihvatljivosti.

Kategorije: 

PPPoE tehnologija uz primjenu

alatRazvojem širokopojasnog Interneta zahtijevala se promjena u odnosu na do tada standardnu dial-up tehnologiju spajanja preko prilično sporog serijskog priključka male pojasne širine. Kao tehnologija veće pojasne širine nametnula se PPPoE (eng. Point-to-Point Protocol over Ethernet) tehnologija koja koristi puno brži medij od serijskog, Ethernet medij.

Kategorije: 

Stranice

Pretplati se na Mreža