Mreža

QoS (Quality of Service) - Uvod

alatU području informacijskih tehnologija, u dijelu koji se bavi telekomunikacijskim mrežama, pojam Quality of Service (QoS - kvaliteta usluge) se odnosi na mehanizam za kontrolu rezervacije mrežnih resursa (npr., propusnosti mreže). Quality of Service predstavlja mogućnost dodjeljivanja različitih prioriteta različitim aplikacijama, korisnicima i tokovima podataka ili osiguranja određenog nivoa usluge za neki tok podataka.

Kategorije: 

Računalne mreže – određivanje podmreža (subnetiranje)

Podmreža ili subnet (eng. subnet = sub-network) predstavlja manju mrežu unutar neke veće mreže. Najmanja mreža, koje nema dodatnih podmreža, se naziva broadcast domena, što u osnovi predstavlja jednu lokalnu mrežu – LAN. Unutar broadcast domene mrežni uređaji (računala, komunikacijska oprema,...) međusobno komuniciraju direktno, koristeći fizičke (MAC- Media Access Control) adrese.

Kuharice: 
Kategorije: 

Filtriranje mrežnog prometa na aplikacijskoj razini pomoću Linux rješenja - 3.dio

Kod Linux operativnih sustava kontrola mrežnog prometa (ulazak paketa u redove čekanja) je bazirana na klasama, tj. metoda upravljanja može sadržavati klase (eng. classful qdisc). Taj je princip vrlo koristan u slučaju da je promet na mrežnom sučelju različite vrste i da je svaku vrstu potrebno oblikovati na željeni način. Upotreba metoda koje koriste klase je vrlo fleksibilna i to na način da klase mogu sadržavati jednu ili više podređenih klasa ili jednu metodu za upravljanje.

Kategorije: 

Otvoren put prema uvođenju novih vršnih domena

Na svom 32. zasjedanju u Parizu, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), donio je odluku kojom se otvara put za slobodnije kreiranje novih vršnih domena.

Vijesti: 
Kategorije: 

Računalne mreže - Adresiranje

Da bismo mogli razlikovati računala na mreži potreban nam je sustav koji će ih imenovati na način da svako od računala ima neku jedinstvenu oznaku. U lokalnim mrežama, taj cilj postižemo koristeći mrežno adresiranje. Kod etherneta, adresiranje je sastavljeno od fizičkog i logičkog adresiranja.

Kuharice: 
Kategorije: 

Računalne mreže - Mrežne topologije

Mrežna topologija definira više različitih kategorija po kojima možemo utvrditi sastavne dijelove i način rada računalne mreže. Na osnovu tih kategorija možemo npr., razložiti mreže na manje sastavne dijelove i napraviti raspored (tlocrt) tih elemenata. Isto tako možemo opisati način pristupa tih manjih dijelova cijeloj mreži. Najčešća podjela mrežne topologije se odnosi na fizičku topologiju i logičku topologiju.

Kategorije: 

Računalne mreže – Pasivna i aktivna mrežna oprema

U današnje vrijeme, ukupna količina kreiranog sadržaja koju je potrebno razmjeniti koristeći računalne mreže (lokalne i internet) je gotovo nemjerljiva. Sustav koji omogućava razmjenu podataka je u neprestanom razvoju već nekoliko desetljeća i sastoji se od različitih vrsta opreme. Jedna od glavnih vidova podjele te opreme je podjela na pasivnu i aktivnu mrežnu opremu.

Kategorije: 

Računalne mreže - Ethernet

Ethernet predstavlja skup mrežnih računalnih tehnologija primjenjenih unutar lokalnih mreža (LANLocal Area Network). Na fizičkom sloju Ethernet definira raspored ožičenja, te vrste i razine signala za prijenos podataka. Na drugom sloju Ethernet definira način pristupa mediju za prijenos podataka (MAC Media Access Control) i definira zajednički adresni format. Ethernet je standardiziran kroz IEEE 802.3 standard.

Kategorije: 

RJ-45 kabliranje

RJ-45

RJ-45 (ili RJ45) je u računarstvu neformalni naziv za 8-polni modularni utikač ili utičnicu kakve se koriste u strukturnom kabliranju (npr. za potrebe Ethernet-a ili ISDN-a).

Kategorije: 

Računalne mreže – razvoj i značajke

Računalna mreža nastaje povezivanjem dva i više računala. Svrha povezivanja računala je dijeljenje podataka i uređaja kojima se može pristupiti putem mreže (printer, skener, ploter,…) ili stvaranje distribuirane obrade podataka (računalni klasteri, projekt SETI@home,...).

Kategorije: 

Stranice

Pretplati se na Mreža