Problemi sa aliasima u obliku "Ime.Prezime@institucija.hr" u Postfixu

Postfix ne podržava opciju MatchGECOS, kao što to (kršeći pravila) čini sendmail, pa se može dogoditi da aliasi u obliku Ime.Prezime@institucija.hr ne rade. Jedan razlog je da prilikom instaliranja nije odabrana podrška za GECOS.

Provjerite trenutnu situaciju sa slijedećom naredbom:

# debconf-show postfix-cn
...
* postfix-cn/matchgecos: true

Vrijednost 'matchgecos' mora biti true.

Ukoliko to nije slučaj, napravite slijedeće:

# dpkg-reconfigure postfix-cn

Tu svakako promijenite vaš odabir na "Yes" kod pitanja "Želite li podršku za GECOS?".

Drugi razlog može biti neispravni GECOS unos u /etc/passwd ili neminovno kašnjenje generiranja aliasa.

Aliasi oblika Ime.Prezime se iz datoteke /etc/passwd generiraju svaki puni sat. Generiranje se radi preko crona (skripta je /etc/cron.daily/postfix-cn), a učestalost osvježavanja možete povećati ili smanjiti po želji u datoteci /etc/cron.d/postfix-cn.

Ukoliko vas ni ovakvo rješenje ne zadovoljava, možete ručno pokretati skriptu /usr/share/postfix-cn/make-aliases-gecos.sh svaki put kad dodate korisnika. Tom će korisniku alias odmah biti aktivan.

Postoji još jedna razlika u odnosu na sendmail. Sve će greške iz /etc/passwd datoteke biti prijavljenje odmah i u mail, dok je to sendmail radio samo u logove. Najčešće će to biti problemi s dvostrukim aliasima, slovima s dijakritičkim znakovima ili telefonskim brojem u GECOS polju. Takvim korisnicima aliasi neće raditi, a u slučaju dvostrukih korisnika mail će dobiti samo prvi pronađeni korisnik:

postalias: warning: /var/lib/postfix-cn/aliases_gecos.db: duplicate entry: "ime.prezime"

U datoteci /var/lib/postfix-cn/aliases_gecos (gdje se nalaze automatski generirani aliasi), situacija je onda ovakva:

ime.prezime: account1
...
ime.prezime: account2

Mail poslan na Ime.Prezime@institucija.hr će primiti samo account1, stoga korigirajte ime i prezime korisnika po vlastitim potrebama.

Datoteku /var/lib/postfix-cn/aliases_gecos nikad nemojte ručno mijenjati, jer će sve vaše promjene biti izgubljene kod prvog slijedećeg pokretanja skripte iz crona.

Postfix podržava i staru alias datoteku /etc/aliases (ili /etc/mail/aliases, ako je simbolički linkana na /etc/aliases). Ovu mogućnost uključuje opcija u /etc/postfix/main.cf, a načelo je "first come, first served", ili popularnije "tko prvi njemu djevojka":

alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/postfix-cn/aliases_gecos

Sve vaše posebne aliase (svi@, profesori@) dodavajte i dalje u /etc/aliases, postfix to neće nikad dirati.

Treći i posljednji razlog je opet povezan sa neispravnim unosima u /etc/passwd. Prilikom nadogradnje sa Solarisa i drugih Unixa moguće je da su korisnički id brojevi (UIDs) ostali ispod granice od 100, što je na linuxu rezervirano za sustavske potrebe. Ovako možete provjeriti imate li regularne korisnike ispod granice od 100:

# awk -F: '$3 < 100 {print $1" "$3}' < /etc/passwd

Ovo će ispisati sve korisničke račune ispod UID-a 100. Ukoliko se ovdje mogu vidjeti računi "živućih" korisnika, promijenite im UID sa naredbom:

# usermod -u NEKI_SLOBODNI_UID korisnik

Datoteke i direktorije koji se nalaze izvan korisnikovog $HOME direktorija morate ručno promijeniti sa

# chown -R korisnik /neki/direktorij

ako cijeli direktorij (i poddirektoriji) trebaju pripadati tom korisniku ili

# chown korisnik datoteka1 datoteka2 ...

ako je potrebno promijeniti samo nekoliko datoteka.

Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet