Postfix: dodatne alias datoteke

 Osim osnovne datoteke s mail aliasima, postfix podržava dodatne datoteke, a jedini uvjet da cijela stvar proradi je da mu kažete gdje su. U osnovnoj CARNet konfiguraciji, u /etc/postfix/main.cf stoji slijedeće:

alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/postfix-cn/aliases_gecos

Uz osnovnu, CARNetov paket postfix-cn donosi i dodatnu alias datoteku, generiranu iz GECOS polja /etc/passwd datoteke (za podršku formatu e-maila Ime.Prezime@ustanova.hr). Na sličan način možemo dodati i naše datoteke:

alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/postfix-cn/aliases_gecos,
hash:/etc/mail/alias_baza

Naravno, samo ime datoteke (alias_baza) je proizvoljno. Važno je napomenuti da nastavak linije obvezno mora početi s prazninom (space ili tab). Nakon svega je potrebno izvršiti naredbu:

# postalias /etc/mail/alias_baza  

kako bi se kreirala /etc/mail/alias_baza.db datoteka. Ovu operaciju je potrebno izvršiti nakon svakog brisanja ili dodavanja aliasa, i vrlo je važna, jer bez kreiranja .db datoteka postfix će se pobuniti i cijeli e-mail sustav pada. Kako ne bi morali za svaku datoteku pokretati naredbu postalias, možete napraviti slijedeće:

alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/postfix-cn/aliases_gecos,
hash:/etc/mail/alias_baza
alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/postfix-cn/aliases_gecos,
hash:/etc/mail/alias_baza

Kopiranjem unosa iz alias_maps u alias_database postižete to da standardnom naredbom "newaliases" osvježavate sve datoteke navedene u alias_database:

# newaliases -v
postalias: open hash /etc/aliases
postalias: open hash /var/lib/postfix-cn/aliases_gecos
postalias: open hash /etc/mail/alias_baza

Za daljnju automatizaciju, upotrijebite cron. Pogledajte, iskopirajte negdje i izmijenite skriptu /usr/share/postfix-cn/make-aliases-gecos.sh koja se svaki sat izvršava iz crona i generira svježe .db datoteke. Možete iskoristiti i datoteku /etc/cron.d/postfix-cn kao uzor za kreiranje vlastite cron datoteke.

Ukoliko ste aliase imali u posebnim datotekama (gdje su adrese upisane jedna po retku) i uključivali ih pomoću :include: iz /etc/aliases datoteke, ništa od gornjih primjera ne trebate raditi.

Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet