Upute za početnike: Rad s korisnicima

Rad preko programa sysadmin-cn

Za rad s korisnicima postoji i CARNetov paket "sysadmin-cn", koji preko sustava menija omogućava sve operacije s korisnicima. Ovaj paket dodajete na sustav iz administrativnog sučelja tako da otkucate:

# apt-get install sysadmin-cn 

Više o naredbi "apt-get" možete pročitati u odjeljku "Debianov paketni sustav".

Rad s korisnicima je moguć i preko ugrađenih alata samog Linuxa.

Dodavanje korisnika - useradd

Ukoliko trebate dodati korisnike, upotrijebite naredbu "useradd".

# useradd –m –c "Pero Peric" pperic 

Ovime ste dodali korisnika "pperic" na sustav, napravili radni direktorij za njega i unijeli njegovo puno ime i prezime.

Ono je bitno jer se njegova e-mail adresa kreira po tome što vi upišete, tako će korisnik imati e-mail adresu Pero.Peric@domena.hr (domena.hr će biti, naravno, vaša domena).

Za više informacija pogledajte sekciju "Mail aliasi".

Više informacija o samoj naredbi "useradd" možete dobiti tako da upišete "man useradd", ili pokrenete naredbu "useradd" bez ikakvih drugih parametara. Korisniku je potrebno dodijeliti i zaporku, inače se neće moći prijaviti na sustav. To radimo pomoću naredbe "passwd":

# passwd pperic
Enter new UNIX password: *******
Retype new UNIX password:
passwd: *******
password updated successfully

Ovime ste napravili sve preduvjete i dodali korisnika u potpunosti na sustav. Možete mu predati korisničko ime i zaporku. Brisanje korisnika - userdel Korisnike brišete s naredbom "userdel":

# userdel –r pperic

Opcija "-r" briše korisnikov radni direktorij /home/pperic i elektroničku poštu u /var/mail/pperic. Ukoliko poštu i korisnikove podatke želite sačuvati, izbacite tu opciju:

# userdel pperic 

Promjene postavki korisnika - usermod Ukoliko želite promijeniti ime korisnika, u ovom slučaju korisnice (npr. zbog udaje ili slično), to možete učiniti preko naredbe usermod:

# usermod –c "Petra Ivic-Peric" pivic 

Ovime smo korisnici Petri Ivić promijenili ime u Petra Ivić-Perić, dok će njen mail sada glasiti: Petra.Ivic-Peric@domena.hr. Kako ostaviti i staru i novu adresu, pročitajte u odjeljku "Aliasi".

Promjena zaporke korisnicima

Zaporku korisnika mijenjamo s istom naredbom kao i prije, s naredbom passwd:

# passwd pperic 
Changing password for pperic.
(current) UNIX password: ********
Enter new UNIX password: ********
Retype new UNIX password: ********
passwd: password updated successfully

Ispis je ovaj put malo drugačiji, jer se radi o promjeni zaporke, a ne početnom postavljanju.

Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet