Upute za početnike: Konfiguriranje maila

Aliasi

Aliasi omogućavaju preusmjeravanje maila s jedne adrese na drugu, odnosno omogućavaju da jedan (ili više) korisnik prima mail s više adresa, a da se ne moraju otvarati novi (virtualni) korisnici. Ovo omogućava i pravljenje malih ili privremenih mailing lista. Primjerice, može se definirati da sva pošta pristigla na alias "kongres" stiže korisniku pperic, ili na adrese još korisnika, pri čemu svatko dobije identičnu kopiju.

Da bi to proradilo, potrebno je u datoteku /etc/aliases upisati:

kongres: pperic, pivic 

Nakon toga kao korisnik root treba upisati:

# newaliases 

ili

# postalias /etc/aliases 

Aliasi mogu poslužiti da korisnik može primati poštu na staru adresu, iako su promijenili ime:

Petra.Ivic: Petra.Ivic-Peric 

Slično tome, može se bivšem zaposleniku iz usluge proslijeđivati poštu na drugu adresu još neko vrijeme:

pperic: Pero.Peric@gmail.com 

Poslije svake promjene u /etc/aliases datoteci izvršiti naredbu newaliases!

Najčešća je, ipak, uporaba aliasa kako bismo mogli korisnicima omogućiti primanje pošte na adrese u obliku Ime.Prezime@domena.hr. Ukoliko imate instaliran paket postfix-cn, onda će generiranje takvih aliasa biti automatsko, ali uz zadršku do maksimalno jednog sata (novi korisnici neće moći primati mail na Ime.Prezime@domena.hr u to vijeme).

Ukoliko ne želite čekati, pokrenite naredbu:

# /usr/share/postfix-cn/make-aliases-gecos.sh 

U tom slučaju nema zadrške u primanju mailova na Ime.Prezime@domena.hr.

Kuharice: 
Vote: 
5
Vaša ocjena: Nema Average: 5 (1 vote)