Squirrelmail: konfiguracija "na brzinu"

 Jedan od najpopularnijih sustava za rad s elektroničkom poštom je svakako Squirrelmail. Korisnicima je ovaj webmail dosta drag, je nije težak za uporabu, ima mnoštvo modula, poput onog za promjenu zaporke, a vjerojatno i zbog toga što na naslovnoj stranici ima simpatičnu sliku vjeverice. S druge strane, i administratori ga vole jer dolazi u obliku CARNet paketa koji svu konfiguraciju obavlja umjesto njih, a eventualne kasnije izmjene su jednostavne (ili jednostavno možete rabiti CARNetov servis webmail.carnet.hr).

Ipak, squirrelmail kod preseljenja na drugi poslužitelj, a bez uloženog dodatnog truda, gubi neke CARNet modifikacije, kao i sve promjene koje ste samostalno napravili. Ovo uglavnom nije problem, jer se sve postavke mogu ručno vratiti.

Jedan od najčešćih problema je gubitak hrvatskog jezika. Ovo je ponekad prouzrokovano greškom u konfiguraciji, bilo u osnovnoj, bilo u pojedinim korisničkim konfiguracaijama.

Za početak, provjerite nalazi li se ovaj redak u datoteci /usr/share/squirrelmail/config/config.php:

$squirrelmail_default_language = 'hr_HR';  

Također, provjerite jesu li instalirani paketi locales i squirrelmail-locales, te provjerite postoji li unos hr_HR ISO-8859-2 u /etc/locale.gen:

# grep hr_HR /etc/locale.gen
hr_HR ISO-8859-2

Ukoliko nije, napravite sljedeće:

# echo "hr_HR ISO-8859-2" >> /etc/locale.gen
# dpkg-reconfigure -f noninteractive locales

Još jedan korak je provjera postoji li prijevod na hrvatski:

# ls -l /usr/share/squirrelmail/locale/hr_HR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
-rw-r--r-- 1 root 56385 Jan  6  2007 /usr/share/sq..mail/locale/hr_HR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo

Zadnji korak je provjera postavki kod korisnika, jer oni individualno mogu odrediti jezik:

# grep lang /var/lib/squirrelmail/data/*
/var/lib/squirrelmail/data/korisnik.pref:language=de_DE

Dakle, korisnik je sam promijenio jezik (u de_DE, njemački), pa mu savjetujte da vrati na hrvatski, ili to učinite sami umjesto njega.

Naravno, sve ovo prilikom instalacije CARNetov squirrelmail paket napravi umjesto vas, ali nije loše znati kako to ručno podesiti. Ukoliko je sve podešeno kao što je gore opisano, hrvatski jezik na Squirrelmailu će raditi.

Spomenuli smo korisničke postavke. Logično je da se te datoteke moraju prebaciti na drugi poslužitelj kako bi korisnicima ostale stare postavke, uključujući i adresare. Svi korisnički podaci se nalaze u direktoriju /var/lib/squirrelmail/data/:

# ls -l /var/lib/squirrelmail/data/
-rw------- 1 www-data www-data  59 Dec  6  2005 boris.pref
-rw------- 1 www-data www-data  59 Dec 22  2005 doris.pref
-rw------- 1 www-data www-data 659 Dec 22  2005 doris.abook
-rw------- 1 www-data www-data   0 Feb 28  2006 fran.abook
-rw------- 1 www-data www-data  59 Feb 28  2006 fran.pref

Ovdje se mogu nalaziti i druge datoteke, što također možete prebaciti na drugi poslužitelj. Važno je samo da su datoteke u vlasništvu korisnika "www-data", odnosno korisnika pod kojim se "vrti" web poslužitelj.

Dosta često se mogu čuti upiti kako se mogu povećati veličine attachmenata. Kako je Squirrelmail pisan u PHP-u, ovo je čisto PHP postavka. Iako smo o tome već pisali, ponovit ćemo upute.

U datoteci /etc/php4/apache2/php.ini, odnosno /etc/php5/apache2/php.ini treba upisati, odnosno promijeniti sljedeće postavke:

upload_max_filesize = 256M
memory_limit = 64M
post_max_size = 64M

Vrijednosti su određene količinom memorije na poslužitelju (16M za manje od 512M, 32M za manje od 1GB, 64 za 1 GB i više), dok upload_max_filesize može biti i više. Nemojte pretjerivati s vrijednostima, da korisnici ne bi zagušili poslužitelj. Ne treba zaboraviti da treba sinhronizirati veličinu attachmenta s vrijednošću message_size_limit u postfixu, u ovom slučaju je to 64M:

message_size_limit = 67108864

Važno: nemojte pisati "MB", nego "M". Zanimljiva posljedica pisanja "MB" je da će se to protumačiti kao "B", dakle maksimalna veličina attachmenta će biti 256 bajtova!

Od ostalih najčešće korištenih postavki, spomenut ćemo:

$org_logo = SM_PATH . 'images/sm_carnet_logo.png';
$org_logo_width = 0;
$org_logo_height = 0;

Ove postavke definiraju logotip ili neku drugu oznaku koja će se pojaviti iznad naslovne stranice Squirrelmaila. Imena druge dvije varijable sasvim jasno govore da su namijenjene određivanju dimenzija logotipa i time bržem učitavanju stranice, ali nisu obvezne pa im možete ostaviti vrijednost '0'.

$default_charset =  'iso-8859-2';

U slučaju da rabite hrvatski jezik kao osnovni, ova postavka je obvezna.

$domain = trim(implode('',file('/etc/'.(file_exists('/etc/mailname')?'mail':'host').'name')));

CARNet paket pokušava da se domena doznaje iz datoteke /etc/mailname, ne iz datoteke /etc/hostname, koja sadržava samo ime računala bez domene. Preporučujemo da u /etc/mailname stavite puno ime računala (FQDN), koje dobijete pomoću naredbe "hostname --fqdn".

$data_dir = '/var/lib/squirrelmail/data/';

Ovdje možete promijeniti lokaciju gdje se drže korisnički podaci, zgodno ako imate neki dijeljeni folder gdje se podaci nalaze, ili jednostavno želite te podatke imati na drugom mjestu.

$imap_server_type = 'dovecot';

U standardnoj CARNet-Etch distribuciji, ovdje može stajati samo 'dovecot'. Promijenite ako imate drugi IMAP poslužitelj, npr. Cyrus.

$default_folder_prefix = '';

U varijablu $default_folder_prefix se upisuje relativna putanja od IMAP root foldera do korisničkih mail pretinaca. Najčešće je dovoljno ovu opciju ostaviti praznom, ali ponekad je potrebno navesti "mail", "Mail" ili neki drugi folder gdje se nalaze korisnikovi pretinci (/home/korisnik/mail, odnosno /home/korisnik/Mail). Ova postavka je povezana s postavkom mail_location* u Dovecot POP3/IMAP poslužitelju, te sve promjene treba koordinirati s promjenama u Dovecotu. Pretpostavljena konfiguracija na CARNetovim poslužiteljima je:

Dovecot:

mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u 

Squirrelmail:

$default_folder_prefix = '';

Ovo znači da se korisnički pretinci očekuju u /home/korisnik/mail, a u tom slučaju IMAP klijente nije potrebno posebno konfigurirati.

 

* Napomena: varijabla "mail_location" u Dovecotu se nekad zvala "default_mail_env".

 

TAGS: SQUIRRELMAIL VJEVERICA

Vijesti: 
Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet