Računalne mreže - OSI referentni model

OSI referentni model (Open Systems Interconnection Basic Reference Model) je apstraktni, slojeviti model koji služi kao preporuka stručnjacima za razvoj računalnih mreža i protokola. OSI model je podjeljen u sedam slojeva, gdje svaki sloj opisuje skup povezanih funkcija koje omogućuju jedan dio računalne komunikacije. Svih sedam slojeva zajedno, prikazuju tok podataka od izvora prema odredištu.

OSI referentni model pruža važne smjernice u razvoju mrežnih protokola. Mrežni komunikacijski protokol predstavlja skup određenih pravila (za prikaz podataka, signalizaciju, autorizaciju i otkrivanje pogrešaka) koja su potrebna da bi se podaci mogli prenijeti preko komunikacijskog kanala.

Sedam slojeva OSI referentnog modela:

 • Application
 • Presentation
 • Session
 • Transport
 • Network
 • Data Link
 • Physical layer

Slojevi unutar jednog modela komuniciraju samo sa prvim slojem poviše i prvim slojem ispod sebe. Gornji protokol ovisi o funkcionalnosti koji pruža protokol ispod njega. Ukoliko komunikaciju prikažemo sa dva OSI modela, možemo vidjeti da se slojevi jednog modela povezuju samo sa slojevima istog nivoa drugog modela. Npr., transportni sloj jednog modela šalje podatke transportnom sloju drugog modela. To se naziva peer-to-peer komunikacija. Svaki od modela u osnovi predstavlja jedan komunikacijski uređaj.

peer-to-peer

OSI model je razvijen kao preporuka koja olakšava razvoj protokola i komunikacije. Podjelom na slojeve omogućeno je da se, pridržavanjem smjernica, ubrza razvoj protokola za pojedini sloj, ne oviseći u velikoj mjeri o brzini razvoja protokola na drugim slojevima. Dodatno, cijeli zadatak je segmentiran, pa je više timova (tvrtki, organizacija) moglo raditi na rješavanju pojedinog problema. Na svakom od slojeva može djelovati više različitih protokola.

Osim OSI modela postoje i drugi slični modeli koji služe kao orjentir u razvoju mrežnih komunikacija. Veliki broj protokola je izgrađen prema TCP/IP modelu.

TCP/IP model ima manji broj slojeva, samo 4:

 • Application
 • Network
 • Internet
 • Network Access

Ova 4 sloja obuhvaćaju sve funkcionalnosti OSI modela. Application sloj TCP/IP modela u sebi uključuje slične funkcije gornja 3 sloja OSI modela (Application, Presentation, Session). Network Access sloj TCP/IP modela u sebi uključuje slične funkcije donja 2 sloja OSI modela (Data Link, Physical).

tcp_model

Oba modela koriste slojeve za prikaz komunikacije i ti slojevi imaju slične uloge. Oba sloja koriste packet-switched tehnologiju.

Packet-switched tehnologija opisuje slanje podataka u malim zapakiranim jedinicama podataka zvanim paket. Paketi se usmjeravaju po mreži koristeći odredišnu adresu koja je sadržana u paketu. Put kojim paket dolazi od izvora do odredišta nije bitan. Bitno je da svi paketi stignu na odredište. Djeljenje podataka za slanje u pakete omogućuje se da se iste komunikacijske veze (linije) dijele između većeg broja korisnika mreže. Taj se oblik komunikacije još naziva i connectionless. Većina komunikacija na internetu koristi ovaj oblik slanja podataka.

Svaki od slojeva unutar OSI modela ima neki oblik pakiranja podataka. Protokol Data Unit (PDU) je naziv za pojedini oblik pakiranja podataka za odgovarajući sloj:

 • Na gornja 3 sloja OSI modela (Application, Presentation, Session) podaci nisu zapakirani.
 • Na 4. sloju (Transport) podaci se dijele u segmente. Segment je PDU za 4. sloj.
 • Na 3. sloju (Network) segmenti se pakiraju u pakete. Paket je PDU za 3. sloj.
 • Na 2. sloji (Data Link) paketi se pakiraju u okvire. Okvir je PDU za 2. sloj.
 • Na 1. sloju (Physical) okviri se rastavljaju u bitove koji se prenose mrežom.

Postupak pakiranja podataka, od 7. sloja prema 1. sloju, u oblik pogodan za prijenos komunikacijskim vezama se naziva enkapsulacija. Odvija se na uređaju koji šalje podatke (izvor).

Obrnuti postupak, od 1. sloja prema 7. sloju, kojim se iz bitova izgrađuje okvir, iz okvira uzima paket, iz paketa segment,... se naziva deenkapsulacija i odvija se na uređaju koji prima podatke (odredište).

 

enkapsulacija

 

Uloge slojeva OSI referentnog modela:

 • Aplikacijski sloj (Application): pruža mrežne usluge aplikacijama (programima) i upućuje zahtjev za uslugama prezentacijskog sloja. Ovaj sloj pruža usuge aplikacijama, a ne krajnjem korisniku. Npr., ovaj sloj definira FTP (File Transfer Protocol), ali krajnji korisnik mora pozvati i izvršiti aplikaciju da bi se izveo prijenos podataka. OSI model ne opisuje sučelja prema korisniku.
 • Prezentacijski sloj (Presentation): omogućuje da su podaci čitljivi na odredištu, brine se o formatu i strukturi podataka i pregovara o sintaksi prijenosa za aplikacijski sloj
 • Sesijski sloj (Session): uspostavlja, upravlja i prekida veze između aplikacija.
 • Transportni sloj (Transport): zadužen za pouzdan prijenos podataka između uređaja. Otkriva i ispravlja greške u prijenosu (traži ponovno slanje). Uspostavlja, održava i prekida virtualne krugove (virtual circuit). Primjer virtualnog kruga je telefonski poziv. Korisnik bira broj, uspostavlja vezu i priča sa sugovornikom. Za cijelo vrijeme trajanja poziva između njih postoji virtualni komunikacijski krug. Nakon završetka razgovora jedan od sugovornika prekida vezu (virtualni krug). Jedan od važnijih protokola na ovom sloju je TCP (Transmission Control Protocol).
 • Mrežni sloj (Network): pruža usluge povezanosti i odabira najbolje putanje za paket podataka. Podaci do odredišta mogu putovati različitim putanjama. Koristi logičko adresiranje (IP adresa). Način dostave podataka je tzv. best effort delivery. To znači da ne vodi računa o pouzdanoj dostavi podataka. Ta zadaća je ostavljena protokolima gornjih slojeva (TCP). Najčešće korišteni protokol je IP (Internet Protokol).
 • Data Link sloj: omogućuje pouzdan prijenos podataka preko medija. Otkriva pogreške u prijenosu preko 1. sloja. Brine se o pristupu mediju za prijenos podataka. Zadužen je za povezanost i odabir putanje između uređaja. Prvotno namjenjen za point-to-point veze (direktno spojene).
 • Fizički sloj (Physical): brine se o fizičkim komponentama mreže: medijima za prijenos (bakar, optika, radio valovi), konektorima, razinama napona i signala, brzinama prijenosa podataka, itd.

 

Više informacija na:

http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

Kuharice: 
Vote: 
0
No votes yet