Elpicx linux distribucija

pinguElpicx je, u osnovi, Knoppix linux distribucija sa dodanim materijalima potrebnim za pripremu LPI (Linux Professional Institute) ispita. Elpicx je kratica izvedena od "eLearning for the LPI Certification"-Linux. Verzija 1.0 je zasnovana na Knoppix verziji 5.1.1.

Distribucija dolazi u 2 oblika: kao live CD i kao live DVD. DVD verzija je ista kao i CD sa mogućnosti izbora CentOS 4.3 Live-CD kao drugog operativnog sustava (dual boot). CD verzija se gotovo i ne razlikuje od verzije Knoppixa 5.1.1. Dio programa (Scribus, igre, Wine,...) je uklonjen da bi se napravilo mjesta za LPIC dokumentaciju, simulatore i dr. Elpicx sadrži veliki izbor programa za desktop upotrebu: Open Office, internet pretraživače (Iceweasel, Konqueror,...), Gimp, K3b, MPlayer, xmms, itd. Osim toga sadrži i veliki izbor različitih alata za podešavanje sustava.

Kod podizanja sustava automatski se pokrene web pretraživač koji na početnoj stranici donosi linkove na pdf datoteke sa potrebnim gradivom (///cdrom/elpicx/docs/). Klikom na ikonu Elpicx na radnoj površini ta se stranica može i naknadno učitati.

Neki od naslova unutar dokumentacije: - Knoppix Tutorial - Linux Fundamentals - LPI Exam 101 Reference Card - LPI Exam 102 Reference Card - General Linux 1 - General Linux 2 - Study Guide for LPI 101 - The LPIC-2 Exam Prep ...

Prvi od simulatora ispita (lpisim) koji se nalazi na radnoj površini donosi više različitih brzinskih provjera znanja u obliku 10 pitanja koja mogu imati jednostruke ili višestruke točne odgovore. U nekim pitanjima je potrebno upisati naredbu ili naziv datoteke u predviđeno polje.

Drugi simulator, Penguin Brain Checker, radi na istom principu, ali nudi do 60 pitanja za ispite 101, 102, 201 i 202.

Elpicx se može koristiti kao live cd ili instalirati na tvrdi disk. Promjene u konfiguraciji se mogu spremiti na neki oblik trajne memorije (disketa, USB).

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet

Komentari

http://www.elearnit.de/live_cds/elpicx/
:)