Internet info korner (kiosk) s ekranom na dodir na Debianu 6.0 (nadopuna upute za Debian 5.0)

Pošto je na novoj verziji Debiana (Squeeze 6.0) došlo do određenih promjena u načinu konfiguracije X-servera i razlike u verzijama Xfce4 (4.4.2 je zamijenio 4.6.2), želim ovim člankom prokomenirati te promjene u odnosu na prethodnu "Internet info korner (kiosk) s ekranom na dodir na Debianu 5.0".

Tu će biti i osvrta na probleme sa instalacijom i kako to premostiti. Cilj nam je i dalje isti, napraviti info kiosk koji ima sve mogućnosti za pretraživanje i pregled stranica, ali je svaki pokušaj promjene postavki kioska korisniku onemogućen i zablokiran. Debian Linux nam tu nudi neograničen broj mogućnosti.

 

Instalacija i izmjene u konfiguraciji:

Image instalacijskog diska možete preuzeti sa slijedećeg linka:

http://cdimage.debian.org/debian-cd/6.0.1a/i386/iso-cd/debian-6.0.1a-i386-netinst.iso

Nakon što instalirate i spojite se na mrežu uredite /etc/apt/sources.list da možete instalirati potrebne pakete, ovo je primjer mog sources.list:

# 

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.1a _Squeeze_ - Official i386 NETINST Binary-1 20110320-15:03]/ squeeze main

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.1a _Squeeze_ - Official i386 NETINST Binary-1 20110320-15:03]/ squeeze main

deb http://ftp.carnet.hr/debian/ squeeze main
deb-src http://ftp.carnet.hr/debian/ squeeze main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main

# squeeze-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.carnet.hr/debian/ squeeze-updates main
deb-src http://ftp.carnet.hr/debian/ squeeze-updates main

deb http://www.backports.org/debian squeeze-backports main contrib non-free
deb http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free

deb http://ftp.de.debian.org/debian squeeze main contrib

Točke od 4-6 iz prošle upute se nisu mijenjale. U točki 7 je došlo do nekih promjena. Na Debianu 6.0 u /etc/X11/ nedostaje xorg.conf i moramo ga sami generirati da bi mogli editirati naše touchscreen opcije kioska. To napravimo na slijedeći način. Pretpostavka je da nismo startali xfce4 desktop već da radimo na konzoli inače bi trebali prije ove naredbe zaustaviti X-server.

#Xorg -configure

To će generirati konfiguracijsku datoteku ~/xorg.conf.new . Da bi X-server koristio tu konfiguraciju moramo napraviti još.

#mv ~/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Ovo je primjer mog generiranog xorg.conf.new.

Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "built-ins"
EndSection

Section "Module"
Load "dri"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "glx"
Load "dri2"
Load "record"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
EndSection

Section "Device"
### Available Driver options are:-
### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option "SWcursor" # [<bool>]
#Option "HWcursor" # [<bool>]
#Option "NoAccel" # [<bool>]
#Option "ShadowFB" # [<bool>]
#Option "VideoKey" # <i>
Identifier "Card0"
Driver "nouveau"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName "NV6 [Vanta/Vanta LT]"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection

 

U ovoj konfiguraciji se javlja problem koji ću sada pojasniti, a izvor je mogućih glavobolja. Meni se X-server sa ovom konfiguracijom nije htio startati zbog "nouveau" nVidia drivera koji je uključen u Debian 6.0. Što kod novijih nVidia grafičkih kartica možda neće uzrokovati problem kao i kod ATI, Intel grafika.

Ali generalno, na Debian Wiki stoji upozorenje da su Nouveau driveri dobiveni reverznim inženjeringom za NVIDIA kartice, te da su eksperimentalni i ne preporučuju se. Meni je riješenje problema bilo zamijeniti sekciju.

Section "Device"
..................
Identifier "Card0"
Driver "nouveau"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName "NV6 [Vanta/Vanta LT]"
BusID "PCI:1:0:0"

sa

Section "Device"
Identifier "X.org conf"
Driver "nv"
EndSection

Dodatno sam, iako ne znam da li je potrebno, modul "nouveau" stavio na tzv. /etc/modprobe.d/blacklist. Znači dodao redak u /etc/modprobe.d/blacklist

blacklist nouveau

Tako da će u slijedećem pokretanju sistema taj modul biti ignoriran. Nakon ove prepravke X-server su se ispravno pokrenuo. Sada možemo urediti postavke za touchscreen. Napravimo izmjenu Section "ServerLayout" na slijedeći način:

Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Touchscreen" "CorePointer"

Dok je Section "InputDevice" ostao kao i u prethodnoj verziji upute i editiramo ga u xorg.conf:

Section "InputDevice"
Identifier "Touchscreen"
Driver "elographics"
Option "screenno" "0"
Option "ButtonNumber" "1"
Option "ButtonThreshold" "17"
Option "Device" "/dev/ttyS0"
Option "InputFashion" "Touchpanel"
Option "MaxX" "22"
Option "MinX" "4025"
Option "MaxY" "3967"
Option "MinY" "75"
Option "Name" "ELO Touchscreen"
Option "ReportingMode" "Scaled"
Option "SendCoreEvents" "on"
EndSection

U točkama od 8-11 nije bilo promjena

U točki 12 je za import ključeva za neoficijelne repozitorije slijedeći:

# gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv-key 1F41B907
# gpg --export --armor 1F41B907 | apt-key add -

U točkama 13-19 je došlo do malih promjena u odnosu na staru uputu u kojoj se koristila Xfce4 4.4.2 verzija, a sadašnja je 4.6.2.

Sam Xfce4 panel je drugačijem smjeru orijentiran od prethodne verzije, ali se sa malo klikanja mišem lako postavi u panel sličan onome u staroj uputi. Kreiranje kratica se može jednostavnije dobiti u novoj verziji. Npr., Desktop->Desni klik->Create launcher.

U točki 20 instalacija lokalne vremenske prognoze se promijenila:

#apt-get install xfce4-weather-plugin

Putanja do odabira Autostart aplikacija je slijedeća:

Desktop->Desni klik -> Applications ->Settings -> Session and Startup-> Application Autostart

Naredba

$xcreensaver -nosplash 

U nekoliko varijanti iz nepoznatog razloga nije odradila pokretanje xscreensavera. Napravio sam jednostavnu skriptu saver.sh

 $vim saver.sh

slijedećeg sadržaja:

!/bin/bash
/usr/bin/xscreensaver -no-splash &

Skripti damo izvršne ovlasti

$chmod a+x saver.sh

I skriptu dohvatimo iz home direktorija u Application Autostart.

 

NADOPUNA:

U prethodnoj uputi nije bilo potrebe za ovim dijelom jer je radilo bez dodatnog namještanja.  Xfce 4.6.2 ostavlja aktivne mogućnosti da korisnik može ugasiti i ponovno pokrenuti kiosk te opcije "Suspend" i "Hibernate" koje mi želimo isključiti da netko ne može ugasiti kiosk.

Postoji nekoliko načina da se to napravi. Meni se učinilo najpraktičnije na slijedeći način. Uredite:

/etc/dbus-1/system.d/hal.conf

Tako da pobrišete slijedeći redak.

<allow send_destination="org.freedesktop.Hal"
send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.SystemPowerManagement"/>

Nakon ove promjene će ostati aktivne opcije, ali ako ih korisnik pokuša pokrenuti tražiti će upis lozinke koju ne zna jer je automatski prijavljen preko "nodm" display managera.

 

PrilogVeličina
Image icon 1.png15.7 KB
Image icon log_out.png21.53 KB
Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
5
Vaša ocjena: Nema Average: 5 (1 vote)