SaneSecurity potpisi se izbacuju iz CARNet paketa

Zbog nedavnih DDoS napada, Sanesecurity portal za distribuciju digitalnih potpisa više ne radi. Kako paket clamav-cn rabi ove potpise, u logovima možete naći ovakve greške:

Dec 12 07:25:59 stroj clamav-sanesecurity[25247]: Error executing command
<<</usr/bin/curl -R -z /var/lib/clamav/scam.ndb.gz -s -o
/tmp/clamav-sanesecurity.OcW25211/scam.ndb.gz -f -v --referer ;auto
--location http://www.sanesecurity.com/clamav/scamsigs/scam.ndb.gz>>>,
exit status: 22, output: <<<* About to connect() to www.sanesecurity.com
port 80\n*   Trying 91.103.216.238... connected\n* Connected to
www.sanesecurity.com (91.103.216.238) port 80\n> GET
/clamav/scamsigs/scam.ndb.gz HTTP/1.1^M\n> User-Agent: curl/7.15.5
(i486-pc-linux-gnu) libcurl/7.15.5 OpenSSL/0.9.8c zlib/1.2.3
libidn/0.6.5^M\n> Host: www.sanesecurity.com^M\n> Accept: */*^M\n>
Referer: ^M\n> If-Modified-Since: Tue, 09 Dec 2008 12:44:43 GMT^M\n> ^M\n*
The requested URL returned error: 404\n* Closing connection #0>>>

Iako izgleda kao veliki problem, ova greška ne uzrokuje probleme u radu antivirusnog sustava. Da se ove poruke više ne bi javljale, SaneSecurity repozitorij digitalnih potpisa će biti izbačen iz CARNetovih paketa u sljedećoj inačici ClamAV paketa.

Više informacija pročitajte na http://sanesecurity.co.uk/clamav/.

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet