ZoneMinder - Sustav za nadzor

alatiZoneMinder je sustav sastavljen od više linux aplikacija namjenjenih za video nadzor i upravljanje sigurnosnim kamerama. Namjenjen je za uporabu jedne ili više sigurnosnih kamera u svrhu prevencije krađa, nadzora poslovnih objekata ili doma. ZoneMinder podržava skupljanje (capture), analizu, snimanje i pregled video podataka dobivenih od jedne ili više kamera priključenih na linux sustav.

ZoneMinder omogućuje  web i poluautomatsku kontrolu Pan/Tilt/Zoom kamera koristeći različiti skup protokola. Pogodan je za primjenu od "uradi sam" sustava za nadzor doma, pa do komercijalnih ili profesionalnih sustava video nadzora. ZM predstavlja jeftinije i fleksibilnije rješenje za Close-Circuit TV (CCTV) u odnosu na neke jeftine sustave za digitalnu pohranu videa (DVR - Digital Video Recorder).

ZM je dizajniran za pokretanje na linux distribucijama koje podržavaju Video For Linux (V4L) sučelje. Video For Linux (V4L) je API (Application Programming Interface) koji omogućuje kontrolu video kartica na linux strojevima. Ako su V4L i driver video kartice instalirane na linux stroju, onda programer aplikacija može koristiti V4L API bez prevelikog poznavanja video kartice ili njenog drivera. V4L pojednostavljuje i ubrzava razvoj video aplikacija.

ZM je testiran na video kamerama spojenim na BTTV kartice (BTTV je driver koji podržava brojne TV/tuner kartice ), testiran je na različitim USB i mrežnim (IP) kamerama. Osim linux operativnog sustava, kao programska podrška ZoneMinder skupu aplikacija su potrebni baza podataka MySQL, PHP skriptni jezik i Apache web poslužitelj.

Ukoliko želite isprobati ZM, a ne želite ili niste u mogućnosti instalirati svu potrebnu programsku podršku, možete ga testirati koristeći live CD. Na njemu se nalaze svi potrebni programi za normalan rad i iskušavanje osnovnih funkcionalnosti ZoneMinder sustava za nadzor.

ZMlinuxOS je linux live distribucija zasnovana na PCLinuxOS-u (Mandriva klon). Pokreće se sa CD medija, a moguća je i instalacija na tvrdi disk. Prilikom podizanja potrebno je odabrati postavke jezika (nema hrvatski), tipkovnice (ima HR postavke) i vremenske zone.

Linux stanica se podiže u grafičkom sučelju i koristi IceWM kao upravitelj prozorima (Windows Manager). Web preglednik se pokreće samostalno i, kao početnu,  donosi lokalnu html stranicu sa najosnovnijim informacijama o sadržaju distribucije, potrebnim lozinkama, uputama o uporabi, sigurnosti i nastalaciji na tvrdi disk.

Kao druga kartica (tab) u pregledniku je pokrenuta ZoneMinder konzola: web stranica sa sučeljem za podešavanje i pokretanje ZoneMinder skupa programa. Ako smo kod podizanja računala imali priključenu jednu ili više kamera, onda ćemo ih ovdje imati navedene pod nekim rednim brojem (Camera1, Camera2,...).

ZM

ZoneMinder će "pokušati prepoznati" priključene kamera i podesiti ih prema zadanim postavkama. Odabirom (klikom) postavki u web sučelju moguće ih je promjeniti (napomena: slijedeće postavke su važeće za Matrix web kameru s USB priključkom):

  • klikom na naredbu "Running/Stopped" [1] moguće je pokrenuti, zaustaviti ili napraviti restart ZoneMindera. To je potrebno napraviti kod promjene postavki neke od postojećih ili kod dodavanja nove kamere.
  • pod izvorom slike (source)[2] se odabiru postavke kamere. Odabire se uređaj (/dev/video0), broj kanala tog uređaja (0,1,2,...), oblik signala (standardi NTSC, PAL,...), visina i širina slike, itd.
  • kamera može imati različite funkcije [3]: monitor (za trenutni/live prijenos slike), modect (motion detector - kamera se aktivira samo ako se nešto pomakne u vidnom polju kamere. Radi na način da se uzimaju uzorci/slike i uspoređuju sa prethodnim uzorkom. Ako postoji razlika u uzorku kamera se aktivira.), mocord (motion detection record - događaji koje registrira detektor pokreta se snimaju na disk), record (trenutna pohrana video signala na disk), itd.
  • klikom na ime kamere [4] dobijemo sliku vidnog polja kamere
  • odabirom naredbe Scale [5] možemo povećati tu sliku
  • ukoliko smo za ulogu kamere odabrali modect ili mocord, registrirane događaje možemo regledati klikom na broj ispod naredbe Events [6]. Njenim pokretanjem se otvori novi prozor sa popisom događaja koji sadrži: redni broj, ime događaja, uzrok, vrijeme događaja, trajanje i malom slikom događaja. Klikom na ime događaja moguće ga je pregledati.

ZM2

ZoneMinder se razvija već nekoliko godina i dostigao je već veliki broj stabilnih izdanja. Paralelno s tim, razvijana je i live CD distribucija da bi početnicima omogućila što lakše i bezbolnije testiranje. Web stranica projekta ima mnoštvo korisnih informacija i dokumetacija je dosta iscrpna. Brojne mogućnosti koje ovaj projekt nudi su podržane temeljitim uputama za njihovu realizaciju.

Više informacija na:

http://www.zoneminder.com

 

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
5
Vaša ocjena: Nema Average: 5 (1 vote)