EduPup linux distribucija

EduPup je linux distribucija namjenjena predškolskoj djeci ili onima u početnim razredima osnovne škole. Sadrži skup igara i interaktivnih programa koji bi djeci, kroz igru, trebali omogućiti lakše i zabavnije učenje. EduPup je live CD zasnovan na Puppy linuxu i, ako imamo dovoljno radne memorije, može se u cijelosti izvoditi iz nje.

Kod podizanja je potrebno odabrati raspored tipkovnice i odabrati odgovarajući X server (Xorg ili Xvesa), nakon kojega je moguće odabrati željenu rezoluciju ekrana. Distribucija sadrži skup programa koji imaju karakteristiku da zauzimaju malo memorijskog prostora, ne opterećuju procesor i brzo se izvode. Cijela iso slika ditribucije zauzima samo 130MB.

Na tako malo prostora kreatori su uspjeli ugurati uobičajeni skup programa za radnu stanicu:

 • za pisanje: AbiWord (nažalost ne podražava prikaz hrvatskih dijakritičkih znakova)
 • za tablične kalkukacije: Gnumeric
 • za pregled interneta: Firefox
 • za multimediju: GmPlayer (svira mp3 datoteke i prikazuje avi datoteke)
 • za pregled PDF dokumenata: PDF Viewer
 • za pristup konzoli:rxvt...

EduPup posjeduje i vlastiti program za podešavanje sustava (klik na ikonu Setup). Vanjske medije za pohranu podataka je moguće montirati klikom na ikonu Drives i odabirom tipa medija: USB ili CD.

Pored nabrojenog, EduPup donosi skup edukacijskih programa i igara:

 • TuxType2: program za učenje brzog tipkanja koristeći svih 10 prstiju. Učenje se odvija kroz video igru u kojoj slova i riječi različitih dužina padaju s vrha ekrana prema dole. Cilj igre je upisati riječ prije nego što stigne do dna.
 • TuxMath: igra slična prethodnoj u kojoj je potrebno ukucati točno riješenje padajućih jednadžbi sa osnovnim aritmetičkim operacijama.
 • ChildsPlay: skup igara namjenjenih djeci od 2 do 12 godina, koja sadrži didaktičke, logičke i grafičke igre. Pogono za učenje uporabe miša i tipkovnice.
 • TuxPuck: video igra koja simulira stolni hokej.
 • TuxPaint: program za crtanje koji posjeduje zbirku predefiniranih likova, zvukova i putanja za crtanje.

Nove pakete je moguće lako dodati koristeći Puppy upravitelj paketima (Puppy Package Manager), Puppy program za instaliranje programa (Puppy Software Installer) ili GSlapt upravitelj paketima (GSlapt Package Manager).

Više informacija na:

http://www.pieroni.biz/edupup/

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet