eyeNux linux distribucija

eyeNux je nova podvrsta linux operacijskog sustava koji omogućava pristup radnoj površini koristeći web preglednik (browser). eyenux je linux live cd koji koristi eyeOS Desktop (radnu površinu) i u potpunsti je orjentiran mrežnom pristupu podacima i aplikacijama. Sama distribucija je zasnovana na Mandrivi.

Nakon pokretanja eyeNux live cd-a predstavljen nam je uvod sa nekoliko osnovnih pojašnjenja i uputa o samoj distribuciji. Na vrhu ekrana nalazi se nekoliko ikona potrebnih za spajanje na on-line eyeOS server ili na lokalni eyeOS server (pokrenut na vašem računalu). Uz njih imamo ikone za podešavanje sustava, linux terminal, instalaciju na tvrdi disk ili prilagodbu same distribucije.

Klikom na terminal moguće je podesiti raspored na tipkovnici ($setxkbmap hr), provjeriti ili postaviti mrežnu adresu, itd... Dodatne mogućnosti podešavanja sustava imamo pokretanjem ikone Configure your computer (lozinka: root) što je u osnovi Mandriva Linux Control Center.

Klikom na ikonu lokalne eyeOS radne površine, u pregledniku se otvori nova kartica sa okvirom za prijavu. Moguće je prijaviti se kao root (lozinka: root) ili možemo kreirati novog korisnika klikom na opciju New User. Nakon prijave pristupamo eyeos radnoj površini. Pritskom tipke F11 proširujemo radnu površinu preko cijelog ekrana.

eyeOs Desktop je mrežno orjentirana platforma otvorenog koda koja je predviđena kao podrška različitim web aplikacijama. Ima izgled običnog opercijskog sustava i trenutno sadrži nekoliko aplikacija uobičajenih za desktop radne stanice:

  • eyeFiles: jednostavan i intuitivan upravitelj datotekama
  • eyeDocs: program za obradu teksta
  • eyeCalendar: kalendar i organizator
  • eyeContacs: adresar
  • eyeBoard: program za razmjenu poruka
  • eyeFTP:ftp klijent
  • eyeMail: klijent elektroničke pošte
  • eyeNav: web preglednik
  • eyeCalc: kalkulator
  • eyeTrash: pohrana brisanih datoteka, itd...

Pritiskom na standardne prozorske kontrolne ikone (minimize, restore, close) u gornjem desnom kutu radne površine možemo zatvoriti trenutnu vezu na lokalni eyeOS desktop, nakon čega se nalazimo na radnoj površini lokalnog sustava sa Fluxbox upraviteljem prozora. Ovo je moguće napraviti samo na računalu na kojemu je eyeNux pokrenut, a nije moguće ukoliko se spajamo sa drugog računala (u preglednik unesemo: http://ip_adresa_eyeNux_servera/eyeos/index.php).

eyeNux može poslužiti kao demonstarcija za eyeOS kojim možemo djeliti informacije, spremati podatke, učitavati datoteke, itd... koristeći samo računalo sa pristupom na internet. Sustav je daleko od konkretne, zahtjevne primjene, ali može poslužiti za prikaz mogućnosti ili kao platforma za razvoj dodatnih web aplikacija.

Više informacija na:

http://eyeos-apps.org/content/show.php/eyeNux?content=70449

http://www.eyeos.com/

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet