Privare Linux distribucija

Privare je linux live cd koji pomaže korisnicima u stjecanju znanja uporabe linux operacijskog sustava koristeći naredbeni redak (CLI - command line interface). Nakon pokretanja učitava se ICEWM windows manager putem kojega je moguće pokrenuti samo 3 programa: Mozilla Firefox web preglednik (browser), xterm terminal program i xmms multimedia player.

Pokretanjem Firefoxa učitava se stranica na kojoj je, klikom na ikonu, ponuđen izbor pokretanja animacija izrađenih flash tenologijom (Watch Movies) i čitanja priručnika (Read Texts).

Filmovi prikazuju 11 obrađenih tema:

 • Booting
 • Terminal Basics
 • File Manipulation
 • File Contents
 • Programs
 • Advanced Commands
 • Advanced Networking
 • Advanced Topics
 • Mouse Kill
 • More networking
 • Multimedia & Archiving

Klikom na naslov teme, na novoj stranici, pokreće se slika radne površine sa pokrenutim xterm programom. U terminalu je prikazan unos naredbi vezanih za pokrenutu temu i izlazni rezultati tih naredbi. Istovremeno glas naratora objašnjava postupak.

Izbor čitanja priručnika je podjeljen u dva dijela.

Za početnike:

 • What is "The shell"?
 • Navigation
 • Looking Arround
 • A Guided Tour
 • Manipulating Files
 • I/O Redirection
 • Permissions
 • Job Control

i dio za naprednije korisnike koji donosi detaljnije priručnike sa većom količinom gradiva:

 • Shell Scripting
 • Linux Internals
 • Linux Cheatsheet
 • Linux Fundamentals
 • Sistem Administration Guide
 • Network Administration Guide
 • Linux Newbie Administration Guide

Pokretanjem terminala sa radne površine moguće je provjeriti usvojena znanja.

Više informacija na: http://freeloaderlinux.sourceforge.net/startpage.html

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet