Edubuntu i LTSP

Edubuntu je poddistribucija poznatije Ubuntu distribucije, koja je fokusirana na edukaciju i uredski skup aplikacija. Edubuntu je namjenjen početnicima, vrlo se lako instalira i ima dobro postavljen odabir osnovnih aplikacija za pojedinu zadaću (obrada teksta, internet preglednik, obrada slika,...). Ukoliko je potrebno, vrlo je jednostavno nadograditi sustav sa dodatnim programima koristeći Synaptic upravitelj paketima. Edubuntu dolazi u u dvije osnovne verzije: Edubuntu Desktop (kao live CD s mogućnosti instaliranja) i Edubuntu Server.

Edubuntu Server uključuje podršku za tanke klijente (thin client, diskless workstation) koristeći LTSP. LTSP u svojoj petoj verziji nudi pojednostavljenu instalaciju i lako održavanje klijenata. Sve aplikacije i podaci su pohranjeni na serveru i na taj način je izbjegnuta potreba nadograđivanja pojedinačnih klijenata. Ukoliko to značajke klijenata dozvoljavaju (procesor, memorija), aplikacije je moguće pokrenuti i na klijentima koristeći njihovu radnu memoriju kao ramdisk.

Prije instalacije severa potrebno je instalirati još jednu mrežnu karticu, ukoliko želite istovremeno imati pristup na internet i posluživati klijente u privatnoj mreži. Nakon instalacije, dodatnoj mrežnoj kartici je potrebno dodijeliti privatnu adresu C klase u rasponu od 192.168.0.1 do 192.168.0.254 sa 24-bitnom mrežnom maskom.

Ako koristite neku drugu mrežnu adresu potrebno je urediti /etc/ltsp/dhcpd.conf sa postavkama vaše mreže. Također je potrebno provjeriti da li je pokrenut dhcp server koji će klijentima poslužiti ip adrese. Prijavimo se kao root korisnik i pokrenemo:

#ps ax | grep dhcp3-server

Ako nije pokrenut, možemo ga pokrenuti sa:

#cd /etc/init.d/

 

#./dhcp3-server start

 

Napomena: kod Edubuntu distribucije, korisnik kreiran kroz instalaciju ima root prava ($sudo su - i unijeti lozinku kreiranog korisnika).

Kroz postavke klijenta u BIOS-u, potrebno je osigurati da se klijent podiže preko mreže (PXE boot - Preboot Execution Environment). Ako klijent nema tu mogućnost, može se podići preko odgovarajuće diskete, CD-a ili USB memorije. Kao problem se može javiti nemogućnost prijave klijenta na server kroz LDM (LTSP Display Manager). To je opisano kroz Bug #145514 (nepostojanje ssh ključeva kod početne instalacije). Rješenje je u restartu severa i pokretanju naredbi kroz terminal (kao root korisnik):

#ltsp-update-sshkeys 
#ltsp-update-image

 

Više informacija na: http://www.edubuntu.org/

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet