Puppy linux distribucija

 

PuppyPuppy linux je live distribucija linuxa kojoj je prvenstveni cilj ostvariti jednostavnost upotrebe uz što manje zauzeće resursa računala.Kao takva je pogodna za pokretanje i na starijim računalima.To ne znači da su paketi od kojih je sastavljena zastarjeli. Naprotiv, korišteni su najnoviji mogući paketi koji su zadovoljili uvjet da zauzimaju što manji prostor na mediju ili u memoriji, te da su jednostavni za korištenje.

 

 

 

Puppy je moguće pokrenuti na nekoliko načina:

- kao live CD

- sa USB diska

- kao standardnu distribuciju instaliranu na tvrdi disk

 

 

Ukoliko nije pokrenuta s tvrdog diska, distribucija se u cijelosti smješta u radnu memoriju (RAMDISK), tako da je, nakon učitavanja, moguće koristi CD-ROM uređaj za druge namjene.

Posljedica smještanja u RAM je i velika brzina pokretanja i izvođenja aplikacija.

 

 

Puppy posjeduje veliki izbor alata (grafičkih i tekstualnih) za podešavanje sustava.

Prilikom gašenja računala sva je podešavanja moguće spremiti ili na neku particiju po izboru ili na sami CD.

Promjene se snimaju u datoteku pup_save.3fs.

 

 

Ako je ISO datoteka snimljena na CD kao otvorena (multisession), moguće je promjene u konfiguraciji snimiti i na CD.

Kod sljedećeg pokretanja sutava automatski će se učitati prethodno snimljene promjene.

 

 

Više informacija na:

 

http://www.puppylinux.org

http://www.puppyos.com

 

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet