Trixbox linux distribucija

Trixbox je linux distribucija bazirana na CentOS distribuciji koja omogućuje jednostavno instaliranje i konfiguraciju VOIP Asterisk PBX-a. Asterisk je linux PBX aplikacija (telefonska centrala) koju je razvio Mark Spencer iz tvrtke Digium.

Sastoji se od nekoliko glavnih komponenti:

  • Asterisk, jezgra PBX-a
  • A2Billing, platforma za obračun poziva telefonskim karticama
  • SugarCRM (Customer Relationship Management)
  • Flash Operator Panel, flash aplikacija koja prikazuje aktivnosti PBX-a u realnom vremenu
  • Web Meet Me Control, aplikacija za kontrolu konferencijskih poziva
  • freePBX, web aplikacija za konfiguraciju Asteriska
  • sustava za izvješćivanje i održavanje
  • CentOS, linux distribucija kao operativni sustav na kojem su instalirane sve aplikacije. CentOS je zasnovan na izvornom kodu Red Hat Linuxa

Cijeli je sustav izgrađen sa idejom što jednostavnijeg postavljanja telefonske centrale. Instalacija svih potrebnih komponenti se odvija sa jednog CD-a, sa unaprijed podešenim osnovnim postavkama Asterisk PBX-a.

Jednom instaliran, sustav se može konfigurirati i održavati putem tekstualne konzole na samom stroju na kojem je PBX instaliran ili sa udaljenog mrežnog računala kroz GUI web sučelje.

Instalirati uz oprez jer instalacijski CD BRIŠE CIJELI DISK!!!

Više informacija na:

http://www.fonality.com/trixbox

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet