Clonezilla linux distribucija

Clonezilla (OpenSource clone system - OCS) je program koji omogućuje kloniranje sadržaja tvrdog diska na željeni medij (tvrdi disk, usb disk, mrežni poslužitelj).
Program omogućuje i masivno kloniranje jedne slike diska na višestruke klijente.

Na svojim stranicama (http://clonezilla.sourceforge.net/) navode da su napravili kloniranje tvrdog diska na 40 računala istovremeno. Za 5,6 GB podataka su potrošili 50min šaljući podatake za 41 računalo pojedinačno (unicasting), te samo 10min za slanje podataka na više adresa istovremeno (multicasting).

Za višestruko kloniranje je potrebno imati instaliran DRBL (Diskless Remote Boot in Linux) server na mreži. DRBL postavlja okružje potrebno za rad tankih klijenata (bez tvrdog diska). DRBL koristi PXE (Preboot Execution Environment) ili etherboot da bi se klijenti mogli podići. Za razliku od LTSP-a (Linux Terminal Server Project) aplikacije se izvode na klijentima, a ne na serveru. Isto je moguće postići i kod LTSP-a uz dodatna podešavanja.

Nakon instalacije DRBL servera, ako klijenti imaju opciju pokretanja preko mreže (PXE boot), samo je potrebno pokrenuti Clonezillu. Nije potrebni pripremati posebne boot Cd-ove ili diskete.

Clonezilla dolazi i kao Live CD distribucija. Koristeći CD moguće je napraviti sliku (image) tvrdog diska kod pojedinačnih klijenata.

Kod pokretnja se može odabrati i podešavanje hrvatske tipkovnice. Potrebno je izabrati opciju Select keymap from full list i željeni raspored tipaka (croat). Ne odabirati opciju Select keymap from arch list jer se cijele procedura zamrzne.

Potrebno je odabrati mjesti imagea (lokalni uređaj, ssh server, samba server,...) gdje ćemo spasiti ili sa kojega ćemo čitati image.
Nakon odabira načina rada (spas ili obnova diska/particije) moguće je, kroz dodatne opcije, odabrati i poseban program (ntfsclone) za kloniranje NTFS particija.

Nakon odabira imena, particije i potvrde, proces započinje. Po završetku je moguće ugasiti, ponovo pokrenuti računalo ili izaći u naredbeni redak.

Za ponovno pokretanje clonezille iz prompta, treba postati root korisnik (sudo -su) i pokrenuti ocs-live naredbu.
Naredba ocs-live-help donosi kratke upute o mogućnosti izbora u daljnjem radu sa Live CD distribucijom.

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet