ZeroShell linux distribucija

LinuxZeroShell je linux distribucija dostupna kao live cd ili kao compact flash image za embedded uređaje.ZeroShell ima ulogu mrežnog servera kojega je moguće administrirati kroz tekstualno sučelje direktno na serveru. Koristeći preglednik (browser), sa nekog od strojeva u lokalnoj mreži, moguće ga je podešavati i kroz grafičko sučelje (GUI).


Pored osnovnih usluga konfiguracije servera (početne postavke, preglednik logova,...) GUI omogućuje:

  • upravljanje korisnicima (pregled, dodavanje, brisanje, editiranje, grupiranje, autorizaciju korisnika kroz LDAP, NIS i RADIUS,...)
  • podešavanje mreže ( administracija računala (hostova), router sa statičkim i dinamičkim rutama (RIPv2), DNS, DHCP, VPN, NAT,...)
  • sigurnosne postavke (Kerberos 5 autorizaciju, vatrozid (firewall) sa filtriranjem paketa i SPI, X509 CA za dobivanje i upravljanje elektroničkim certifikatima,...)

ZeroShell se ponaša kao gateway za mreže na kojima je instaliran Captive Portal i na kojima se IP adrese dodjeljuju dinamički kroz DHCP (privatne mreže obično).

Klijent koji želi pristupiti drugim mrežama mora se autorizirati kroz web preglednik koristeći Kerberos 5 korisničko ime i lozinku. Nakon uspješne autorizacije ZeroShell vatrozid će ga propustiti na javne mreže.

Live CD trenutno nije moguće instalirati na tvrdi disk, ali je moguće kopirati na disk image namjenjen embedded uređajima. Potreban je oprez jer će ovaj postupak izbrisati cijeli disk!

Za trajnu pohranu podataka i postavki potrebno je kreirati i pokrenuti bazu podataka koristeći web sučelje.

Više informacija na:

http://www.zeroshell.net/eng/

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet