Kako isključiti IPv6 na Debianu 2?

U članku od prije 6 mjeseci, objasnili smo kako dati niži prioritet protokolu IPv6, iz razloga što ga velika većina sistemaca još nema implementiranog. Zbog toga se događaju timeouti, ponavljanja zahtjeva (primjerice kod apt-get-a) i sličnih usporavanja. No, navedeni recept ne djeluje u svim slučajevima.

Iz tog razloga ćemo navesti kako u potpunosti isključiti IPv6 (ne zaboravite napraviti obrnuto, jednom kada IPv6 "dođe" do vas).

Najjednostavnije je postaviti kernelovu varijablu net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 na vrijednost 1:

# echo net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 > /etc/sysctl.d/disableipv6.conf

Promjena će se dogoditi nakon sljedećeg restarta. Ukoliko ne želite čekati, možete istu varijablu odmah primjeniti:

# sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1

Osim isključivanja na svim sučeljima, možete isključiti IPv6 na bilo kojem sučelju posebno (ili uključiti kao default za nova sučelja), primjerice:

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.eth1.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.ppp0.disable_ipv6=1
net.ipv6.conf.tun0.disable_ipv6=1

U Debianovom wikiju smo našli još jedan način isključivanja IPv6, a to je putem GRUB-a. Treba dodati ipv6.disable=1 na kraj varijable GRUB_CMDLINE_LINUX u datoteci /etc/default/grub. Nakon toga morate pokrenuti naredbu update-grub i restartati poslužitelj. Postoji još načina, ali nećemo ih navoditi.

No, na jednom poslužitelju smo našli ovakav slučaj:

error: "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6" is an unknown key

Na ovom poslužitelju, čini se, kernelov modul za IPv6 nije bio ni učitan, ali je BIND svejedno pokušavao resolvati adresu preko IPv6 adrese:

Sep 17 09:21:07 server named[22163]: error (network unreachable) resolving
'ns.ripe.net/A/IN': 2001:dc0:2001:b:4301::59#53

Problem je riješen tako da smo u datoteci /etc/default/bind9 dodali opciju "-4" procesu named:

OPTIONS="-4 -u bind"

Nakon restarta bind-a, on više neće pokušavati rabiti IPv6 za resolving.

Na kraju samo napomena, nemojte isključivati IPv6 samo zato što vam zasmeta poneki redak u logovima. IPv6 više nije budućnost, on je ovdje. Proučite ga dobro prije nego vas "zaskoči" nepripremljene.

 

Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet