Disk free u koloru

U doba kad obrazovni sustav producira admine koji se isključivo služe mišem, čini se da komandna linija i ljuska polako padaju u zaborav. Po toj logici Unixova ljuska, nastala još davnih šezdesetih, kao da je osuđena na stagnaciju. No ipak, povremeno doživimo iznenađenja, stara škola uspijeva smisliti nešto novo i približiti snagu komandne linije novim generacijama.

Jedna od najčešće korištenih naredbi je df, disk free. Pokazuje nam koliko je diskovnog prostora zauzeto i slobodno na svim montiranim particjama.

$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/sda6       56522780 50807868   2820680  95% /
none                   4        0         4   0% /sys/fs/cgroup
udev             1901120        4   1901116   1% /dev
tmpfs             382380     1288    381092   1% /run
none                5120        0      5120   0% /run/lock
none             1911892    18408   1893484   1% /run/shm
none              102400       48    102352   1% /run/user
/dev/sda2       92337148 90405252   1931896  98% /media/hombre

Iako stupac koji pokazuje postotak zauzeća ubrzava razumijevanje, ipak još uvijek treba preračunavati blokove u Gigabayte. Zato se češće koristi df -h (human readable):

$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6        54G   49G  2,7G  95% /
none            4,0K     0  4,0K   0% /sys/fs/cgroup
udev            1,9G  4,0K  1,9G   1% /dev
tmpfs           374M  1,3M  373M   1% /run
none            5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
none            1,9G   18M  1,9G   1% /run/shm
none            100M   48K  100M   1% /run/user
/dev/sda2        89G   87G  1,9G  98% /media/hombre

Još veći stupanj ljubaznosti pruža naredba dfc, koja će nam obojati ispis i zorno pokazati koliko je diska potrošeno:

Znak jednakosti pokazuje zauzete dijelove diska, a crtica slobodne. Crvenom bojom istaknute su particije kojima prijeti zagušenje. Obratite pažnju na to da je zauzeti dio particije u dvije boje, zelenoj i crvenoj. Crveno, naravno, pokazuje koliko bi prostora trebalo osloboditi da bi povećali sigurnost rada.

Ako raširimo terminalski prozor, možemo zahtijevati široki ispis (dfc -w), u kojem će stvari biti još jasnije:

dfc po defaultu prikazuje veličine u humanom obliku, osim ako koristimo parametar -u (units), iza kojeg slijedi oznaka jedinice (m, g, t itd.). Detalje ćete naći na man stranici.

Disk free u koloru instalira se kao dodatni paket:

$ sudo apt-get install dfc
Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet