Prijepis OIB-a iz ISVU sustava u LDAP imenik

Ovih dana privodi se kraju certificiranje AAI imenika po ustanovama. Tim povodom se u zadnje vrijeme diskutira preko alternativne liste za "angažirane CARNet sistemce" o problemima koji su nastali zbog postroženih uvjeta dobivanja certifikata. U ovom kratkom članku osvrnuo bih se na dva spominjana problema, koji se pojavljuju pri unosu više stotina podataka u AAI imenik (LDAP) bez utipkavanja tj. učitavanjem iz liste.

1) Prastari problem sa "kvačicama" na slovima ČčĆ抚Žž pri prijenosu iz neke Win kodne stranice u kodne stranice tipične za Unix.

Za u UTF-8 ili ISO_8859-2 je lako:

iconv -f windows-1250 -t UTF-8 OIB_studenti.txt >OIB_studenti1.txt
iconv -f windows-1250 -t  ISO_8859-2 OIB_studenti.txt >OIB_studenti2.txt

Za konverziju slova s kvačicama u slova bez kvačica  u bash-u se može i naredbom sed promijeniti kodnu stranicu  Win-1250 da čćšž bude ccsz,

sed 's/\xE6/c/g;s/\xE8/c/g;s/\x9A/s/g;s/\x9E/z/g' OIB_studenti.txt >OIB_studenti1.txt

Kome treba može dodati i za ostala slova, ekvivalenti su:

Š - 138 (8A) š - 154 (9A)
Đ - 208 (D0) đ - 240 (F0)
Č - 200 (C8) č - 232 (E8)
Ć - 198 (C6) ć - 230 (E6)
Ž - 142 (8E) ž - 158 (9E)

2) Drugi problem koji se pojavio je problem uvoza OIB-a iz ISVU-a u LDAP.

To je moguće obaviti skriptom koja je priložena uz ovaj članak. Skripta testira da li nekome nedostaje OIB u LDAP imeniku i ako da, onda na osnovu listā generiranih u ISVU sastavlja novu listu formata uid;OIB koja je pogodna za automatski "uvoz" OIB-a u LDAP imenik.

Skripta također testira da li nekom korisniku u imeniku nedostaje i OIB i JMBG, te da li postoji neusklađenost OIB-a unesenog u polje s atributom hrEduPersonUniqueNumber i onog unesenog u polje s atributom hrEduPersonOIB.

Skripta inače nije destruktivna - radi sa kopijom LDAP imenika, koju izbriše na kraju. Potrebno je biti root, a skriptu učiniti izvršnom:

chmod +x OIB_iz_ISVU.sh

i pokrenuti je na poslužitelju na kojem je LDAP. Pri izvođenju skripta daje sve potrebne upute, koje je samo potrebno pažljivo čitati.

 

 

PrilogVeličina
Plain text icon OIB_iz_ISVU.sh_.txt8.78 KB
Vijesti: 
Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
5
Vaša ocjena: Nema Average: 5 (2 votes)