Agedu

Filozofija je Unixa da se posao može bolje obaviti s nekoliko manjih alata nego s jednim složenim alatom "koji može sve".  I Linux, dakako, slijedi ovu filozofiju, pa nudi sve alate koji se nalaze i na starijim Unixima. Jedan od njih je i naredba du, od "disk usage".  Ovo je naredba koju svaki sistem-inženjer koristi u borbi protiv velikih potrošača diskovnog prostora.

Naredba du prikazuje samo potrošnju diska po direktorijima i ništa više. U ovakvim nišama nastaju alati poput naredbe "agedu" (age-du, shvatili ste?), koje ispunjavaju prostor između jednostavnih alata i složenijih programa.

Po čemu je naredba "agedu" različita od standardne "du"? Agedu u obzir uzima vrijeme mirovanja datoteka, te ih prijavljuje kao pogodne za brisanje, arhiviranje ili što već administrator želi napraviti s njima. U tome mu pomaže zastavica ATIME (vrijeme zadnjeg pristupa datoteci, Access Time). Vrijeme pristupa bilježi se prilikom svakog pristupa datoteci (naredbama cat, more, less i slično). Datoteku ne moramo modificirati da bi joj se promijenio access time, ali obrnuto ne vrijedi: ukoliko je mijenjamo osvježava se i vrijednost ATIME.

Uporaba naredbe agedu počinje kreiranjem indeksa za direktorije koje želite pregledati u potrazi za datotekama koje želite obrisati ili arhivirati:

# agedu -s /home
Built pathname index, 263579 entries, 16274277 bytes of index
Faking directory atimes
Building index
Final index file size = 38870060 bytes

Indeks (agedu.dat) se kreira u direktoriju u kojem se trenutno nalazite i može biti velik, pa obratite pažnju na to (a možete na kraj naredbe agedu dodati opciju -R, koja će nakon prikaza podataka obrisati indeksnu datoteku):

# ls -l /home/agedu.dat
-rw------- 1 root root 38870060 Oct 29 14:04 /home/agedu.dat

Rezultati se mogu odmah vidjeti:

# agedu -w --address a.b.c.d:5556 --auth basic
Username: agedu
Password: 6m562vmufnuq8p88
URL: http://161.53.30.100:5556/

Ako vas je začudilo čemu sada spominjanje IP adrese, znajte da agedu rezultate najradije prikazuje u vlastitom web poslužitelju, kojeg ovako pokrećete na siguran način i na proizvoljnom portu. Po osnovnim postavkama poslužitelj se pokreće isključivo na lokalnoj adresi (127.0.0.1), što je u našem slučaju nezgodno. U obliku kojeg smo otkucali (a.b.c.d je adresa vašeg poslužitelja) do stranice je lako doći iz bilo kojeg preglednika. Zaporku možete jednostavno prekopirati, ali možete je i upisati u datoteku i odabrati s opcijom --auth-file).

Kako to izgleda možete vidjeti na slici:Podatke možete pogledati i bez podizanja web poslužitelja. Dovoljno je upotrijebiti opciju -t (od "terminal"):

# agedu -t /home
21863328 /home/user
21168 /home/korisnik
63300 /home/pero
8 /home/ftp
50348 /home/imarko
14352680 /home/baduser
47054484 /home

No, ono što želimo je vidjeti koliko mjesta zauzimaju stare datoteke, u ovom slučaju starije od jedne godine:

# agedu -t /home -a 1y
9917556 /home/user
21168 /home/korisnik
63300 /home/pero
8 /home/ftp
50172 /home/imarko
1010212 /home/baduser
21758656 /home

U grafičkom sučelju, na web stranici, detaljne vrijednosti nećete vidjeti, ali su predstavljene bojama.  Ukoliko nadnesete pokazivač miša nad traku u boji, vidjet ćete starost pojedinih direktorija (preko tooltipa):Zgodnih opcija ima još, što možete provjeriti sa "man agedu", a na kraju ćemo samo spomenuti da možete u startu odabrati datoteke koje želite indeksirati. Primjerice, želite provjeriti je li zauzeće diska prouzrokovalo skidanje multimedijalnih sadržaja, pa ćete rabiti:

# agedu -s /home --exclude '*' --include '*.mp3'
# agedu -s /home --exclude '*' --include '*.jpg'
# agedu -s /home --exclude '*' --include '*.avi'

Na ovaj način ćete u indeksu dobiti samo podatke o odabranim datotekama, za koje unaprijed znate da zauzimaju previše mjesta.

Napomena: ukoliko ste zbog poboljšanja performansi na vašem datotečnom sustavu uključili opciju "noatime", ne možete rabiti agedu na ovaj način. Preostaje vam da koristite --mtime, vrijeme modificiranja datoteke, umjesto vremena zadnjeg pristupa. Ovo je manje poželjno, jer ako datoteka nije modificirana jako dugo, ne znači da nije u aktivnoj uporabi. Iako je u ovom slučaju rezultat manje precizan, agedu i dalje zadražava svoju korisnost.

Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
5
Vaša ocjena: Nema Average: 5 (1 vote)