Seminar: OPSI - Linux server za upravljanje Windows klijentima

Na ovogodišnjem CUC-u u okviru sys.tracka autori Goran Šljivić i Aco Dmitrović održali su radionicu na kojoj su demonstrirali korištenje OPSI-ja, Linux servera koji omogućuje deployment Windowsa i još ponešto dodatnih funkcionalnosti koje mogu pomoći pri uspostavi organiziranog i uređenog informacijskog sustava.

Nakon radionice kolege sistemci predložili su autorima da pripreme seminar na kojem bi osim korištenja pokazali još i instalaciju i konfiguraciju OPSI-ja. Seminar će biti održan po istom principu kao prethodni seminari: polaznici neka na svojoj ustanovi pripreme (virtualni) server s instaliranim Debianom 6.0, na kojeg će se iz učionice spojiti ssh protokolom, te uz pomoć predavača obaviti instalaciju i konfiguraciju OPSI-ja. Nakon seminara, na ustanovi će ih čekati računalo spremno za testiranje i produkciju.

OPSI (Open PC server integration) nudi slijedeće mogućnosti:
- Automatska distribucija softwarea i zakrpa
- Automatska (nenadzirana) instalacija Windowsa na korisnička računala
- Izrada inventara hardwarea i softwarea
- Podržan rad s udaljenim lokacijama
- Upravljanje licencama
- Izrada komprimirane preslike klijenata, za kasniji oporavak u slučaju kvara.

Klijenti mogu biti inačice Windowsa: XP/2003/Vista/2008/Windows 7 (32 i 64 bitni). Podrška za Linux klijente je u razvoju.

Termini:
10.12. 10h-15h - Split, FESB - TCR, Rudjera Boškovica 32
12.12. 10h-15h - Zagreb, CARNet - učionica C, Josipa Marohnića 5
13.12. 10h-15h - Osijek, Odjel za matematiku - računalni praktikum 2, 1. kat, Trg Lj. Gaja 6
20.12. 10h-15h - Rijeka, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4

Prijaviti se možete na adresi:

http://sistemac.carnet.hr/seminari.

Vote: 
0
No votes yet

Komentari

Aco, može pitanja?

Server sa privatnom IP adresom, naravno?

Instalirat ćemo od nule ili koristiti VM image?

DHCP na Opsi serveru ili eksterni? Meni sa eksternim DHCP serverom baš i ne rade options 66 i 67.

Hoće li biti govora o pripremi instalacijskih paketa?

pozz

Zlatko

POU Zagreb

Privatna ili javna adresa, to ovisi o vama i vašoj lokalnoj mreži. Odabrat ćete adresu s koje OPSI server može pristupati Windowsima, dakle slobodnu adresu iz vašeg LAN-a, bila javna ili privatna.

Instalirat ćemo od početka, to traje oko sat vremena, možda na seminaru malo duže, ako bude zapinjalo.

Možeš koristiti VM image, ali onda bi trebalo ručno unosiiti promjene u konfiguraciji - to nisam probavao, pa ste prepušteni sebi. Zato bi preporučio da idemo "ab ovo".

Ako imate svoj DHCP server, prijavit ćete ga OPSI serveru. Ako ne, onda OPSI može biti DHCP server. To opet ovisi o vašoj lokalnoj mreži. Za bootanje Windowsa preko mreže, vaš DHCP server treba klijentima slati adresu boot servera.

Što se tiče instalacijskih paketa, Goran to ima u planu pokazati i objasniti. Dakle da.

Na "prazno" računalo instalirali bi Windows 7, bez nadzora, automatikom.

Nadam se da ćemo sve to stići napraviti, dvojica smo, jedan će demonstrirati instalaciju i rad s OPSI-jem, a drugi pomagati polaznicima koji imaju problema.

OPSI je zanimljiv, nadam se da ćete doći na radionicu i uvjeriti se sami u to.