postfix

Gljivice, gljivice na sve strane!

"Pomagaj! Server mi je zagušen spamom, reklamiraju uklanjanje nekih gljivica, s više domena, različite IP adrese, ni tekst nije uvijek isti, sve prolazi kroz SpamAssassin. Sve je puno  g l j i v i c a !"

Vacation - odmor koji to nije

Program "vacation" možda ne koristi previše naših korisnika, ali oni koji ga koriste ne mogu bez njega. Sve je to u redu, ali što ako vacation prestane raditi? Kako je to uopće moguće, kada je sve radilo još prošle godine? Je li uzrok nadogradnja na jessie?

Kuharice: 
Kategorije: 

SASL SMTP autentikacija u Postfixu

U tipičnom slučaju kojeg možemo naći na institucijama članicama CARNeta mail poslužitelj se nalazi na lokaciji gdje se nalazi većina zaposlenika, a institucija ima eventualno još jednu lokaciju ili nekoliko njih. Kako bi korisnici mogli slati mail preko tog poslužitelja, Postfix je potrebno konfigurirati tako da zaprima mailove (radi relay) iz "domaćih" mrežnih segmenata i šalje ih na odredište.

Pretplati se na postfix