Prebacivanje karaktera u novi karakter set

naredba: 
iconv -f windows-1250 -t utf-8 datoteka.txt > datoteka_utf8.txt

Ponekad se dogodi da dobijemo tekstualnu datoteku s jednim karakter setom koju je potrebno prebaciti u drugi karakter set. Primjerice, dobijemo popis mjesta u windows-1250 karakter setu, koja je potrebno dodati u utf-8 tablicu u bazi podataka. Radi kompatibilnosti, potrebno je pretvoriti windows-1250 karakter set u UTF-8. Navedena naredba će uraditi upravo to.

Više informacija o iconv programu pomoću naredbe man ili na http://www.gnu.org/savannah-checkouts/gnu/libiconv/documentation/libiconv-1.13/iconv.1.html.

field_vote: 
0
No votes yet