Pristupite Windows Visti od bilo kuda koristeći jedinstveno domensko ime

vistaZa sve korisnike koji žele pristupati svom računalu u bilo koje vrijeme i od bilo kuda, a nemaju vremena ili ne žele zakupljivati domenu ili konfigurirati Dynamic DNS, Microsoft nudi jednostavno rješenje: „Windows Internet Computer Name“ – jedinstveno domensko ime za vaše računalo.

Windows Internet Computer Name oslanja se na PNRP (Peer Name Resolution Protocol), protokol namijenjen registraciji i rezoluciji imena (name registration and resolution), a koji je inicijalno razvijen za Windows XP.

Za razliku od tradicionalnog DNS-a, gdje DNS server ima pohranjena domenska imena računala i odgovarajuće IP adrese, kod PNRP-a ti se podaci razmjenjuju peer-to-peer. Jednostavnije rečeno, korisnici Windows Viste nude uslugu PNRP rezolucije imena za druga Vista računala.

Jedino ograničenje koje ovaj sustav ima je da morate koristiti IPv6, koji iako je potpuno podržan u Visti još uvijek ne podržava većina usmjerivača (eng. router) namijenjenih kućnoj upotrebi.

Pošto će na ovaj način vaše računalo biti potpuno dostupno svima drugima na Internetu, posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti korištenjem vatrozida (eng. firewall).

PNRP Services
Vista PNRP Services

PNRP podržava korištenje dviju vrsta adresa: sigurno i nesigurne adrese. Nesigurne adrese su lagane za zapamtiti, pošto se mogu sastojati od jedne ili više poznatih riječi. Nedostatak im je što se jednostavno mogu saznati korištenjem nekog spoofing alata. Sigurne adrese nastaju 128-bitnom hash enkripcijom i kao takve su vrlo sigurne od provaljivanja korištenjem nekog od klasičnih alata, ali u isto vrijeme i nemoguće za zapamtiti.

Prvi korak u konfiguriranju PNRP-a je pokretanje naredbenog retka (eng. command prompt) sa administratorskim ovlastima.

Pokretanje komandnog retka sa administratorskim ovlastima
Pokretanje komandnog retka sa administratorskim ovlastima

U naredbenom retku pokrenite slijedeći niz komandi (nakon svake komande potvrdite unos sa Enter):
netsh
p2p
pnrp
peer

PNRP komandni prozor
PNRP komandni prozor

Ukoliko želite koristiti nesigurno ime utipkajte naredbu:
set machinename name=”peername” publish=start autopublish=”enable“
gdje je Peername ime koje želite koristiti za svoje računalo.

Ukoliko želite koristiti preporučenu sigurnu adresu, upišite naredbu:
set machinename publish=start autopublish=”enable”
Ovom narednom Vista će sama generirati ime računala.

Dodjeljivanje PNRP imena računalu
Dodjeljivanje PNRP imena računalu

Da bi ste vidjeli ime računala koje je dodijeljeno, pokrenite naredbu:
show machinename

Da bi PNRP ispravno radio, moraju biti pokrenuti sljedeći servisi:
Peer Name Resolution Protocol
Peer Networking Identity Manager
PNRP Machine Name Publication

PNRP Services - Enabled
PNRP Services - Enabled

Na ovaj način računalo je dostupno bilo kojem računalu koje koristi IPv6. Na računalu možete pokrenuti web server, FTP server ili Windows Media sesiju.

Ping PNRP računala preko imena
Ping PNRP računala preko imena

Iako IPv6 ima veću ugrađenu zaštitu od IPv4 protokola, prije korištenja ove usluge u produkciji, preporučamo da PNRP isprobate u testnoj okolini.

Za više detalja o PNRP protokolu posjetite stranice Microsoft TechNeta, ili pročitajte blog Noah Hortona, Microsoft project managera za PNRP.

Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet