sys.backup

Više o usluzi

Dosadašnja praksa primjene postupka sigurnosnog arhiviranja podataka na visokoškolskim ustanovama do sada i u većini slučajeva obuhvaćala arhiviranje podataka (backup) na trake (kazete) na poslužitelju ustanove, ili se sigurnosno arhiviranje podataka u nekim slučajevima nije niti obavljalo. Arhiviranje korištenjem traka je podrazumijevalo zamjenu istih na poslužitelju, najčešće na dnevnoj bazi. Pritom je jedan od nepoželjnih scenarija ako se backupirani poslužitelj fizički nalazi na istoj lokaciji gdje i sekundarni medij, bilo da je to disk, traka, cd i sl., gdje može doći do gubitka podataka u slučaju nezgode (npr. požar, poplava, krađa…).

Ova usluga je bazirana na Baculi, skupu računalnih programa otvorenog koda koji omogućavaju vama (ili vašem sistem administratoru) da upravljate arhiviranjem (backup), te povratom (recovery) računalnih podataka preko mreže. Bacula je relativno jednostavan za upotrebu i djelotvoran, a istovremeno nudi i mnoge mogućnosti naprednog upravljanja pohranjivanjem podataka zahvaljujući kojima je pronalazak i povrat izgubljenih podataka jednostavan.

Dodatne informacije o usluzi na linkovima s desne strane ->.

Backup se  odvija u večernjim satima, nakon 22h, a podaci se čuvaju (Retention Period) 2 mjeseca. Jednom mjesečno se radi potpuni backup, jednom tjedno diferencijalni, a inkrementalni se radi svakodnevno.

Aktivacijom usluge će te dobivati obavijesti putem elektroničke pošte o statusu izvršenih pohrana (backup jobs) na dnevnoj bazi. Ova opcija je uključena po samoj instalaciji. Ako želite isključiti navedenu opciju ili želite ove obavijesti primati na adresu elektroničke pošte različitu od onog kojeg ste naveli kod instalacije paketa, molimo da nas kontaktirate slanjem e-maila na  sysbackup@carnet.hr .

Preduvjeti, ograničenja i sigurnost

  • 100Mbps ili brža veza prema CARNetu.
  • Veličina podataka koji se mogu pohraniti na sys.backup uslugu ograničena je na 200GB po ustanovi.
  • Visokoškolske ustanove - punopravne članice CARNeta.
  • Na poslužitelju koji se backupira treba biti instaliran neki od podržanih OS-ova.
  • Moguće je backupirati više poslužitelja po ustanovi.
  • Podaci se prije slanja na CARNetov backup servis kriptiraju. Nakon instalacije potrebnih paketa ključevi za kriptiranje nalaze se u direktoriju /etc/bacula, odnosno %SystemDrive%\Program Files\bacula za Windows Server grupu OS-ova.
  • Podešen CARNet Debian repozitorij u /etc/apt/sources.list datoteci.

UPOZORENJE: Zbog sigurnosti i privatnosti vaših podataka, podaci su na CARNet backup servis spremljeni u kriptiranom obliku. CARNet nema kopiju niti pristup ključevima korištenih za kriptiranje, a samim time nema pristup ni  vašim podacima, pa ukoliko dođe do gubitka ključeva korištenih za kriptiranje NEĆE BITI MOGUĆE napraviti povrat podataka. Zbog toga se strogo preporuča da cijeli sadržaj direktorija /etc/bacula, odnosno %SystemDrive%\Program Files\bacula snimite na medij kao što je CD i čuvate na odvojenoj lokaciji.

Opis pokretanja usluge, vraćanja podataka i sl. možete dobiti preko linkova u Izbroniku s lijeve strane (pod Usluge za sistemce).

Podržani OS-ovi (verzije):