O Nagiosu

Nagios je moćan sustav nadzora koji omogućuje organizacijama da prepoznaju i riješe probleme vezane za infrastrukturu informacijskih sustava prije nego oni utječu na kritične poslovne procese.

Dizajniran sa skalabilnosti i fleksibilnosti u vidu, Nagios vam daje sigurnost da poslovni procesi vaše organizacije neće biti ugroženi zbog nepoznata zastoja. Nagios vam omogućava otkriti i popraviti probleme, te ublažiti buduće probleme prije nego što oni utječu na vaš poslovni odnos sa krajnjim korisnicima i klijentima.

Nagios prati cijelu infrastrukturu kako bi se osiguralo da informacijski sustavi, aplikacije, usluge i poslovni procesi funkcioniraju ispravno.

U slučaju problema u informacijskom sustavu, Nagios može upozoriti tehničko osoblje o problemu, omogućujući im otklanjanje problema prije potpunog zastoja sustava.

Faze u procesu rada Nagiosa:

  • Nagios se konfigurira tako da nadzire komponente informacijskog sustava (mrežne uređaje, poslužitelje, servise, protokole, mrežnu metriku, ...)
  • Pri svakoj detekciji nedostupnosti ili ponovne dostupnosti konfigurirane komponente, Nagios šalje obavijest putem e-maila, SMS-a ili pripremljene skripte.
  • Kontakt osoba nakon primljene obavijesti može započeti rješavati problem ili potvrditi prijem poruke. Ukoliko kontakt osoba u nekom periodu nije riješila ili potvrdila problem, može se podesiti da sljedeća obavijest bude poslana drugoj kontakt osobi (eskalacija).

Programski paket Nagios zasnovan je na jednostavnoj plug-in arhitekturi čiji koncept podrazumijeva funkcionalnu podjelu paketa na jezgro programa i eksterne programe koji se nazivaju  plugini (plugins). Plagini su neovisni programski moduli koji su specijalizirani da nadgledaju određeni proces ili sustav.

Jezgro Nagios-a, koje čini centralni proces, u dokumentaciji još označavan kao Nagios Process ili Core Logic, ne posjeduje nikakve interne mehanizme provjere statusa nadgledanih objekata. Umjesto toga, ono se u potpunosti oslanja na svoje plugine koji obavljaju cjelokupni posao nadgledanja.

Zahvaljujući ovakvom dizajnu, Nagios je jako fleksibilan i lako se može integrirati sa raznim drugim open source paketima. O njemu se može razmišljati i kao o framework-u za kontrolu i nadzor mreža.

Princip rada Nagiosa je da Nagios izvršava plugin kad god se stvori potreba za provjerom statusa određenog servisa ili hosta koji se nadgleda. Plugin izvrši provjeru i Nagiosu vrati rezultate te provjere. Primljeni rezultati se obrađuju i poduzimaju se neophodne akcije ako je tako nešto potrebno tj. ako je definirano u konfiguracijskim datotekama (pokretanje event hendlera, slanje obavijesti, itd.)

Nagios može koristiti neki od specijalno razvijenih agentskih programa kao što je NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) za hostove pod UNIX-ima ili NSClient (NetSaint Client) za MS Windows platforme, koji posreduju u izvršavanju plugina instaliranih na udaljenim strojevima (vidi sliku 1).

Slika 1

Na slici 1. prikazan je način na koji su plaginovi odvojeni od jezgra programa. Nagios pokreće pluginove koji potom provjeravaju lokalne ili udaljene resurse ili servise određenog tipa.

Na ovaj način, Nagios je u stanju nadgledati privatne sistemske resurse na udaljenim hostovima (temperatura kućišta routera, broj zombie procesa na serveru itd.), ali i javne servise iz “perspektive” posredničkog hosta, ili ako se host od interesa nalazi iza firewall-a te ga nije moguće direktno nadgledati.

Jedna od jako važnih funkcija ugrađenih u jezgro Nagiosa je alarmiranje ili izvještavanje nadležnih kontakata u slučaju da određeni servis ili host dobije problematičan status. Sam mehanizam slanja obavijesti je dosta složen i sadrži niz filtera koje potencijalna obavijest mora proći prije nego što bude prihvaćena kao dovoljno važna da bi bila poslata.

Logika izvještavanja je obogaćena opcijom eskalacije izvještavanja. Ovim je korisniku omogućeno precizno definirati praktično neograničen broj scenarija alarmiranja nadležnih kontakata za svaki pojedinačni problem u mreži.

Nijedna metoda izvještavanja nije ugrađena u jezgro Nagiosa i posao izvještavanja je prepušten spoljašnjem entitetu. Jezgro zahtijeva jedino da mu se u konfiguraciji definira ime i putanja programa ili skripte kojima se šalju obavijesti.

Vote: 
0
No votes yet