Kada i kako se učitava jezgra

Nakon paljenja računala i nakon izvršavanja inicijalnog testiranja sklopovlja računala odnosno obavljanja POST (engl. power-on self-test) procedura, potrebno je učitati jezgru sustava. Jezgra nije u stanju sama sebe učitati već to obavlja minijaturni pomoćni program odnosno punilac (engl. boot loader). Njegova je zadaća dohvat jezgre bilo sa čvrstog medija ili mreže, učitavanje u radnu memoriju i predavanje kontrole jezgri. U nekim slučajevima je rečeni punilac toliko rudimentaran da nije u stanju sam učitati jezgru, već predaje kontrolu sekundarnom puniocu (engl. second-stage boot loader) koji je u stanju prepoznati više tipova fizičkih uređaja (mekih diskova, tvrdih diskova, mrežnih uređaja, USB ključeva, CD/DVD uređaja i sl.) i dohvatiti jezgru s njih. Naposljetku se započinje izvršavati jezgra u nadglednom načinu rada, inicijalizira (postavlja različite varijable na neke pretpostavljene standardne vrijednosti) i pokreće prvi korisnički proces. U većini slučajeva jezgra nakon toga ulazi u "praznu" petlju (engl. idle loop odnosno idle process) u kojem samo reagira na različite vanjske podražaje. Takvi podražaji su npr. prekidi (engl. interrupts) koji potiču od fizičkih uređaja ili pak reakcije na usluge koje zatraže korisničke aplikacije.