Windows Support Tools

ToolsIako postoje koliko i sama Windows Server 2003 platforma, veliki broj korisnika i sistemaca, kako osnovnih tako i naprednijih, još uvijek nije dovoljno upoznata sa ovim vrlo korisnim alatima. U ovom tektstu imate priliku upoznati se sa Windows Support toolsima, načinom instalacije, te nekim od najpoznatijih i najkorisnijih alata.

Windows Support Tools skup je alata koja nude pomoć sistem i mrežnim administratorima u svakodnevnom upravljanju sustavima te nude pomoć u rješavanju mogućih problema.

Windows Support Tools velika su pomoć kako u svakodnevnim administracijskim poslovima poput praćenja rada domena i Domain controllera, DNS servera, DHCP i WINS servera, tako i u izvršavanju mrežnih administracijskih poslova, upravljanju udaljenim računalima i sl.

Alati se ne instaliraju pri samoj instalaciji Windows operativnog sustava, već ih je potrebno zasebno instalirati iz direktorija \Support\Tools koji se nalazi na instalacijskom CD-u Windows XP-a ili Windows Servera 2003, ili skinuti sa Microsoft službenih stranica.

 

Instalacija Windows Support Toolsa

Prije instalacije Windows Support Toolsa deinstalirajte sve postojeće instalacije koje imate instalirane na računalu, uključujući i beta verzije.
Kako bi ste instalirali Windows Support Tools, ubacite instalacijski CD Windows Servera 2003 u računalo i pokrenite datoteku suptools.msi koja se nalazi u direktoriju \Support\Tools na CD-u.

Instalaciju možete pokrenuti i iz komande linije pokretanjem naredbe msiexec /i x:\support\tools\suptools.msi /q (gdje je x lokacija direktorija na CD-u ili lokalnom disku)

Posljednju verziju Windows Support Toolsa možete skinuti i sa Microsoftovih službenih stranica.

Da bi ste instalirali Windows Support Tools morate biti član Administrator grupe na lokalnom računalu ili imati adekvatna prava. Ukoliko je računalo član domene član Domain Administrator grupe također može pokrenuti proces instalacije.

Windows Support Tools i Windows Support Tools Help dostupni su samo na engleskom jeziku.

Nakon instalacije u Start meniju će se pojaviti direktorij Windows Support Tools
Osnovnom instalacijom Windows Support Toolsa instalira se 57 alata, dok se kompletnom instalacijom (koristeći switch addlocal=all, pri čemu je komanda msiexec /i x:\support\tools\suptools.msi /q addlocal=all) instalira ukupno 103 alata.

Nakon uspješne instalacije, Windows Support Tools alati nalaze u direktoriju \Program Files\Support Tools\

Neki od najpoznatijih alata su:
- Adsiedit.msc: ADSI Edit
- Dcdiag.exe: Domain Controller Diagnostic Tool
- Depends.exe: Dependency Walker
- Dhcploc.exe: DHCP Server Locator Utility
- Dmdiag.exe: Disk Manager Diagnostics
- Dnscmd.exe: DNS Server Troubleshooting Tool
- Ldp.exe: LDP Tool
- Msicuu.exe: Windows Installer Cleanup Utility
- Netcap.exe: Network Monitor Capture Utility
- Netdiag.exe: Network Connectivity Tester
- Netdom.exe: Windows Domain Manager
- Replmon.exe: Active Directory Replication Monitor

Kompletan popis alata sa detaljnim opisima i načinom korištenja pogledajte na službenim Microsoft stranicama.

 

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet