GN2/SA3 na Terena konferenciji 2007

TERENAGEANT2 - Service Activity 3 (GN2-SA3) je uslužna aktivnost koja unutar mreže GEANT-a (www.geant2.net) treba osigurati kvalitetu usluge s kraja na kraj. Osnovni dio ove aktivnosti je stvaranje sustava Advance Multi-domain Provisioning System (AMPS) pomoću kojeg će korisnik moći unaprijed zahtijevati određene usluge IP-a.

Za samu kontrolu kvalitete usluge koristit će se raspodijeljeni sustav nadzora rada mreže koji je razvijen i za otkrivanje problema u mreži. Kao pomoć u otklanjanju problema, pod okriljem SA3-a je i Performance Enhancement and Response Team (PERT, www.pert.geant2.net), virtualna organizacija koja reagira na zahtjeve nacionalnih istraživačkih i obrazovnih mreža (National Research and Education Network, NREN). Sastoji se od djelatnika dežurnih tijekom radnog dana i koristi sustav za vođenje evidencije rješavanja problema (TroubleTicket System). Jedna od komponenti SA3-a je i podrška uslugama koja će se pokrenuti počevši od ugradnje usluge Multi-Domain Monitoring (MDM).

Terena konferencija je godišnja konferencija koja okuplja mrežne inženjere, menadžere i druge koji surađuju na području razvoja mrežnih tehnologija za potrebe istraživačke i obrazovne zajednice. Na ovogodišnjoj konferenciji nekoliko predavanja je bilo vezano uz nadzor prometa u okviru SA3-a. Tako je o usluzi MDM-a bilo izviješteno u okviru predavanja Implementing a Multi-Domain Monitoring Service for the European Research Networks, koje je održao Szymon Trocha (Poznań Supercomputing and Networking Center - PSNC). Dalje će ukratko biti dan prikaz ključnih dijelova predavanja.

Usluga MDM-a

Usluga MDM-a omogućava nadzor drugih usluga preko više domena u vidu pristupa metrici i aktivnog izvođenja testova. Temelji se primjeni PERFormance Service Oriented Network monitoring ARchitecture (perfSONAR, www.perfsonar.net). Pristup se nudi grupi korisnika kroz vizualizacijske alate, ili izravno kroz perfSONAR protokol kojeg korisnici sami integriraju u svoje vizualizacijske alate. Glavni korisnici su NOC grupe koje su u kontaktu s članicama, te uz njih PERT koji pomaže u otklanjanju problema u mreži. Ostale korisnike čine istraživači, te drugi zaposlenici koje zanima stanje određene usluge.

NOC i PERT koriste usluge koje prelaze granice domena i često se susreću s problemima na granicama. Usluga MDM-a im daje pregled preko domena, omogućuje izvođenje testova, otkrivanje raspodijeljenih alata i njihovih mogućnosti, brže slanje rezultata i uštedu vremena pogotovo stoga što pruža isto vizualizacijsko sučelje za pregled više domena.

Projekt ugradnje usluge MDM-a podijeljen je u nekoliko faza. U pilot projektu (6-10mj./2007) sudjelovat će 5 NREN-ova i GEANT2, a primjena će biti za NOC i PERT. Potom slijedi faza izrade prototipa (12/2007 – 4/2008) s 11 NREN-ova i GEANT2 za NOC, PERT te nekoliko odabranih projekata. Nakon toga u operativnoj fazi povećavat će se broj projekata i NREN-ova.

Podrška usluge MDM-a organizirana je u dvije osnovne razine, i dodatno uključuje lokalne administratore. Prva razina podrške obuhvaća reakciju na incidente, odgovaranje na pitanja, praćenje zahtjeva za nadogradnjom, te za pomoć kod instalacije i konfiguracije. Drugu razinu čine Joint Research Activity 1 (JRA1) članovi koji su sudjelovali u razvoju i koji će nadograđivati rješenje, ispravljati greške i odgovarati na upite upućene s prve razine. Lokalni administratori pri strojevima s instaliranim uslugama u svakom NREN-u zaduženi su za sigurnost, osiguravaju stalnu dostupnost usluge i sl.

Za sada su u projekt ugradnje uključeni slijedeći NREN-ovi: FCCN (Fundação para a Computação Científica Nacional - Portugal), GARR (Gruppo per l'Armonizzazione delle Reti della Ricerca - Italija), Hungarnet (HUNGarian Academic and Research NETwork - Mađarska), PSNC (Poljska) i SWITCH (Swiss Academic and Research Network - Švicarska).

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet