Kako se dodjeljuju IP adrese?

Čelna svjetska organizacija koja raspolaže IP adresama zove se Internet Assigned Numbers Authority (IANA) sa sjedištem u Los Angeles-u u SAD-u. IANA adrese dijeli Regional Internet Registry-ima (RIR),a RIR-ovi dalje adrese dodjeljuju National Internet Registry-ima (NIR), jedan NIR po zemlji.

NIR se koristi samo u APNIC regiji (APNIC jedan od pet RIR-ova). U ostale četiri regije adrese se dodjeljuju direktno ISP-ovima (Internet Service Provider) ili LIR-ovima (Local Internet Registry).

 

 

Iana
Sl. 1. Topologija dodjeljivanja IP adresa (Karri Huhtanen)

 

Cijeli Svijet je podijeljen na pet RIR-ova:

1. Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) sa sjedištem u Amsterdamu u Nizozemskoj. Obuhvaća područje Europe, Bliskog Istoka i Centralne Azije.

2. African Network Information Centre (AfriNIC) sa sjedištem u Ebene City na otoku Mauricijusu. Obuhvaća Afričko područje.

3. Asia – Pacific Network Information Centre (APNIC) sa sjedištem u Brisbane-u u Australiji. Obuhvaća područje jugoistočne Azije, Indiju, Pacifik i Australiju.

4. Latin American and Caribbean Internet Address Registry (LACNIC) sa sjedištem u Montevideu u Urugvaju. Obuhvaća područje Latinske Amerike i Karipske regije.

5. American Registry for Internet Numbers (ARIN) sa sjedištem u gradu Chantilly pokraj Washingtona u SAD-u. Obuhvaća područje Sjeverne Amerike.

 

RIR
Sl. 2. Geografska topologija Regional Internet Registry-a (Karri Huhtanen)

 

Local Internet Registries koji svoje usluge nude u Hrvatskoj su klacificirani od RIPE NCC-a u tri kategorije:

  • U LARGE kategoriju s područja Hrvatske spada samo HT;
  • U MEDIUM kategoriju spadaju Optima Telekom d.o.o., DCM , ISKON te neki od providera koji nemaju sjedište u Hrvatskoj ali svoje usluge nude i na našem području;
  • U SMALL kategoriju spadaju CARNet, FINA, Global Net Grupa d.o.o., HEP d.d., Metronet telekomunikacije d.d., Optika Kabel TV d.o.o., Portus d.o.o., T-Mobile Hrvtska d.o.o., VIPnet d.o.o., Vodatel d.o.o., Voljatel telekomunikacije d.o.o. kao i neki provideri koji nemaju sjedište u Hrvatskoj ali svoje usluge nude i na našem području.

Više ovoj temi možete naći na adresama:

www.iana.org
www.ripe.net

 

Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet