Asterisk : Instalacija na debian linux distribuciji

 U ovom kratkom članku na jednostavan način ćemo objasniti potrebne korake za instalaciju Asterisk VoIP centrale na poslužitelj koji koristi debian distribuciju. Instalacija je isprobana na SARGE distribuciji (3.1r2) koja dolazi s 2.4 inačicom kernela, no kernel se može zamjeniti i s inačicom 2.6 jer to ne utječe na rad Asteriska. Također treba obratiti pažnju i izbaciti sve nepotrebne servise na poslužitelju koji nisu bitni za rad centrale.

Kako u trenutku pisanja ovog članka ne postoji Asterisk 1.4.x paket za debian, instalaciju ćemo obaviti ručno.

Prvo trebamo dodati dodatne pakete koji nedostaju u našoj debian instalaciji i bez kojeg postupak prevođenja neće proći:

	apt-get update
apt-get -y install libncurses5-dev

Nakon tog je potrebno provjeriti na stranici www.asterisk.org koja je najnovija verzija Asteriska i snimiti datoteku na disk. U vrijeme pisanja ovog članka najnovija verzija je bila 1.4.2 pa je bilo dovoljno napraviti slijedeće:

    cd /home/asterisk
wget http://ftp.digium.com/pub/asterisk/releases/asterisk-1.4.2.tar.gz

Kada se datoteka cijela skine na disk istu treba raspakirati koristeći tar naredbu:

    tar xvzf asterisk-1.4.2.tar.gz

Tada ulazimo u direktorij asterisk-1.4.2 i pokrećemo postupak prevođenja:

 	cd asterisk-1.4.2
./configure

make

Naredba configure će pripremiti posupak prevođenja za našu platformu i eventualno javiti ako nam nedostaje koji modul ili paket. Prevođenje će potrajati nekoliko minuta, u zavisnoti o performansi računala. Kada završi potrebno je instalirati prevedeni program i module:

    make install

Ova naredba će prekopirati datoteke na za to predviđena mjesta na sustavu. 

Ako instalaciju radimo prvi put i nemamo stare konfiguracijske datoteke, onda je potrebno napraviti i:

    make samples

što će prekopirati osnovne (default) konfiguracijske datoteke u /etc/asterisk direktorij.

S ovim je instalacija gotova. Kako bi provjerili da li je Asterisk uredno instaliran pokušat ćemo ga pokrenuti:

    asterisk -c

i to je to.

Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet