Ne radi spamassassin u distribuciji jessie?

Česti korisnik sys.helpa D.M. ima problem nakon prelaska na distribuciju jessie. Radi se o tome da spamovi koji su trebali biti zaustavljeni bez problema prolaze do korisnika. Čak ni stavljanje tih spamerskih adresa u crnu listu s direktivom "blacklist_from" ne pomaže. U logovima je mogao uočiti sljedeće:

warn: Use of uninitialized value $type in numeric eq (==) at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Conf/Parser.pm line 671.
warn: Use of uninitialized value $type in numeric eq (==) at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Conf/Parser.pm line 674.
warn: Use of uninitialized value $type in numeric eq (==) at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Conf/Parser.pm line 677.
warn: Use of uninitialized value $type in numeric eq (==) at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Conf/Parser.pm line 680.
...
warn: Use of uninitialized value $type in numeric eq (==) at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Conf/Parser.pm line 698.
warn: Use of uninitialized value $type in concatenation (.) or string at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Conf/Parser.pm line 702.
warn: config: unknown conf type ! at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Conf/Parser.pm line 702.

Problem je ovaj put najobičnija greška (typo) u datoteci /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Plugin/Razor2.pm u retku 118:

type => $Mail::SpamAssassin::Conf::CONF_TYPE_DURATIION,

treba biti

type => $Mail::SpamAssassin::Conf::CONF_TYPE_DURATION,

Nakon što obrišete slovo "I" viška, sve će proraditi kako treba. Ova je greška uočena još 2014., ali do danas nije ispravljena. Više o tome na Apachejevom bug trackeru:

https://bz.apache.org/SpamAssassin/show_bug.cgi?id=7018

 

Kategorije: 
Vote: 
5
Vaša ocjena: Nema Average: 5 (2 votes)

Komentari

Nema samo 'česti korisnik D.M.' ovaj problem nego svi :)

Ali mi nije jasno kako to da od 2014 do danas nisu ovo popravili?!?

Moze li CARNet u svojoj verziji paketa napraviti ovaj mali ispravak?

ko ima vise servera, moze ubrzati popravak sa ovim naredbama :)

 

sed "s/DURATIION/DURATION/g" /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Plugin/Razor2.pm > /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Plugin/Razor2.pm.novi

mv /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Plugin/Razor2.pm /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Plugin/Razor2.pm.stari

mv /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Plugin/Razor2.pm.novi /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Plugin/Razor2.pm

/etc/init.d/spamassassin restart

 

perl -pi -e 's/DURATIION/DURATION/g' /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Plugin/Razor2.pm