IE7: sve prečice na jednom mjestu

IE7

Kako bi postigli veću učinkovitost i brzinu pretraživanja Interneta, pretraživači nam pružaju velik broj prečica, bilo pomoću tipkovnice, ili jednostavnim klikom miša. Iako je velik broj prečica u najrasprostranjenijem pregledniku Internet Explorer već dobro poznat svakodnenim korisnicima Interneta, na jednom mjestu ćemo sistematizirati sve (ili gotovo sve) prečice pomoću tipkovnce za Internet Explorer 7.

Naravno, ukoliko smatrate da je nešto izostavljeno, možete dopisati u obliku komentara....

 

Osnovne funkcije
[Ctrl]+ Povećanje sadržaja stranice (Zoom in)
[Ctrl]-
Smanjenje sadržaja stranice (Zoom out)
[Ctrl]0 Stvarna veličina sadržaja stranice(100% zoom)
[F11] Aktivacija full screen moda
[Ctrl]F
Otvaranje dijaloga za traženje teksta na stranici
[Ctrl]N Otvaranje stranice u novom prozoru
[Ctrl]A
Označavanje cijelog sadržaja stranice
[Ctrl]D Označavanje teksta u adresnoj liniji
[F5] Osvježavanje trenutne stranice (Refresh)
[Ctrl][F5]
Osvježavanje cachea i trenutne stranice
[F4] Prikaz svih upisanih adresa u adresnoj liniji
[Esc]
Prekid downloada
[Ctrl][Enter]
Dodavanje "http.//www." na početku i ".com" na kraju adrese
Navigacija
[Alt][Home]
Prijelaz na početnu stranicu (Home)
[Alt]Lijeva strelica
Prijelaz na prethodnu stranicu
[Alt] Desna strelica
Prijelaz na slijedeću stranicu
[Tab]
Navigacija po stavkama (item) na stranici
[Shift][Tab]
Navigacija unatrag po stavkama (linkovi, forme...) na stranici
Tabovi
[Ctrl] Klik
Otvaranje linka u zasebnom tabu (u pozadini)
[Ctrl][Shift]Klik Otvaranje linka u zasebnom tabu
[Ctrl]T Otvaranje novog taba
[Ctrl][Tab] Navigacija po tabovima
[Ctrl]W Zatvaranje aktivnog taba
[Ctrl]1-8 Prijelaz na tab pod zadanim rednim brojem
[Ctrl]9 Prijelaz na zadnji tab
[Ctrl][Alt][F4] Zatvaranje svih tabova osim aktivnog
[Ctrl][Shift]Q Prikaz popisa tabova
[Ctrl]Q Vizualni prikaz tabova (Quick tabs view)
Pretraživanje
[Alt][Enter] Otvaranje rezultata pretraživanja u Search box-u ili adrese u adresnoj liniji u novom tabu
[Ctrl]E Prijelaz na Search box
[Ctrl]Donja strelica Odabir Search providera unutar Search box-a
Ispis
[Ctrl]P Otvaranje dijaloga za ispis (Print)

Unutar pregleda za ispis (Print preview)
[Alt]P Otvaranje dijaloga za ispis (Print)
[Alt]U Otvaranje dijaloga s postavkama stranice (Page Setup)
[Alt]O Uspravna orijentacija stranice (Portrait)
[Alt]L Položena orijentacija stranice (Landscape)
[Alt]E Dodavanje i uklanjanje zaglavlja i podnožja stranice (Header and Footer)
[Alt]S Promjena veličine ispisa stranice (Print size)
[Alt]N Prikaz više stranica (Multiple pages)
[Alt]1 Prikaz cijele stranice
[Alt]W Prikaz stranice po širini
[Alt]C Zatvaranje pregleda za ispis
Izbornici
[Alt]M Otvaranje Home izbornika
[Alt]R Otvaranje Print izbornika
[Alt]J Otvaranje RSS izbornika
[Alt]O Otvaranje Tools izbornika
[Alt]L Otvaranje Help izbornika
Favorites, History, feed
[Ctrl]D Dodavanje stranice u favorite
[Ctrl]B Otvaranje prozora Organize Favorites
[Alt]donja i gornja strelica
Promjena redoslijeda selektirane stavke unutar Organize Favorites prozora
[Ctrl]I Prikaz favorita u rubnom stupcu (sidebar)
[Ctrl]H Otvaranje Favorites center stupca s history prikazom
[Ctrl]J Otvaranje Favorites center stupca s feed prikazom
[Alt]Z Prikaz Add to favorites izbornika
[Alt]I Prikaz svih feedova u feed pregledu
[Alt]M Označavanje feeda kao pročitanog u feed pregledu
[Alt]S Prijelaz na Search box u feed pregledu

 

Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet