Opsi server - konfiguracija

Nakon instalacije, opisane u prethodnom članku, pristupamo inicijalnom podešavanju i konfiguraciji opsi servisa. Pokrenimo rekonfiguraciju sambe i inicijalizaciju mysql backend-a.

# opsi-setup --auto-configure-samba
# opsi-setup --configure-mysql

Kod konfiguracije MySQL-a ponovo unesite lozinku za roota, a zatim lozinku za korisnika opsi koji je admin istoimene baze.

Sada se može pristupiti inicijalnom pokretanju sljedećim naredbama:

# opsi-setup --init-current-config 
# opsi-setup --set-rights
# service opsiconfd restart
# service opsipxeconfd restart

Preporuča se pokretanje ove grupe naredbi svaki put kad mijenjamo nešto u konfiguraciji  opsi servera.

Zanemarite upozorenja o nepostojećoj  /etc/opsi/modules datoteci. Još jednom pokrećemo rekonfiguraciju sambe.

#opsi-setup --auto-configure-samba

Zatim kreiramo korisnika pcpatch preko kojeg instaliramo softver na klijentska računala i koji ima pravo pristupa podacima i dijeljenim direktorijima. Dodajemo ga naredbom opsi-admin, nakon koje unosimo lozinku za opsi, linux i sambu.

# opsi-admin -d task setPcpatchPassword

Opsi administracija je dozvoljena jedino članu grupe opsiadmin. Slijedećom naredbom kreiramo korisnika adminuser.

#useradd -m -s /bin/bash adminuser

Postavljamo linux i samba lozinku za adminuser-a.

# passwd adminuser
# smbpasswd -a adminuser

Učlanjenje i testiranje pripadnosti korisnika adminuser grupi opsiadmin.

# usermod -aG opsiadmin adminuser 
# getent group opsiadmin

Rezultat treba  biti:

opsiadmin:!:1001:opsiconfd,adminuser

Korisnik koji izrađuje opsi pakete (opsi-makeproductfile), instalira opsi pakete (opsi-package-manager) ili ručno editira konfiguracijske datoteke treba pripadati grupi pcpatch.

#usermod -aG pcpatch adminuser

Testiranje članstva u grupi:

#grep pcpatch /etc/group

Odgovor:

pcpatch:x:992:adminuser

Da učinimo naredbu opsi-set-rights dostupnom članovima grupe pcpatch putem naredbe sudo, pokrenimo:

# opsi-setup --patch-sudoers-file

Ukoliko ne trebate opsi implementaciju dhcp servera kao u našem primjeru, a niste sigurni da ste ga tokom instalacije preskočili, uklonite ga naredbom:

 # aptitude remove dhcp3-server

ili

# aptitude remove isc-dhcp-server

Još jednom ponovimo preporučeni slijed naredbi nakon nekih promjena konfiguracije.

# opsi-setup --init-current-config
# opsi-setup --set-rights
# service opsiconfd restart
# service opsipxeconfd restart

Naredba opsi-product-updater usporedi lokalno dostupne produkte s verzijama na repozitoriju. Nadogradnju obavi ukoliko je to potrebno. Odredišni repozitorij se nalazi na:

http://download.uib.de/opsi4.0/products/

Za preuzimanje i instalaciju opsi produkata pokrenemo slijedeću naredbu:

# opsi-product-updater -i -vv

NAPOMENA:Instalacijski produkti kao što su instalacije OS Windowsa (Vista, 7, 8, 2008, 2012) trebaju se dopuniti instalacijskim datotekama sa instalacijskih medija i slično. O toj temi više u jednom od slijedećih članaka.

Ukoliko su sve faze instalacije prošle bez grešaka, možete s nekog klijentskog računala koje ima ispravo podešenu Javu unijeti slijedeću adresu  u web preglednik i pristupiti opsi web sučelju:

https://<opsi-server>:4447/configed

Zanemarite upozorenja o nevjerodostojnosti stranice, prihvatite sve rizike, dopustite pokretanje Jave i ulogirajte se kao adminuser u opsi web manager.

Ukoliko je sve prošlo kako treba otvara nam se opsi configuration editor.

Na kraju možete dodati svoju lokaciju na globalnu Opsi mapu :)

Vezani članci:

Opsi server - Instalacija

Priprema 64-bitne instalacije Windowsa 7 za Opsi server

Nenadzirana instalacija Windowsa 7 preko mreže

Instalacija Opsi klijenta

Opsi server u računalnoj učionici

Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet