Ne radi copy&paste kroz Remote Desktop

Ponekad se zna dogoditi da operacija copy/paste unutar Remote Desktop Sessiona jednostavno ne radi. Jedno od rješenja je prekinuti RDP konekciju prema serveru i ponovno se spojiti, ali u velikoj većini slučajeva problem je u procesu naziva rdpclip.exe (Remote Desktop Clipboard). Kao štu mu ime govori, radi se o procesu koji omogućava copy/paste operacije unutar Remote Desktop okruženja, a izvršna datoteka se nalazi u mapi Windows\System32.

Korak kroz GUI

 1. GUI: Pokrenuti Task Manager (Desni klik na start traku -> Task Manager)
 2. Odabrati karticu processes
 3. U Windows 8/8.1 odabrati karticu Details
 4. Odabrati proces rdpclip.exe
 5. Odarbrati End Process
 6. File-> New Task (Run...)
 7. U Windows 8/8.1 File -> Run New Task
 8. Upisati rdpclip.exe -> OK

 

PowerShell (kao administrator):

C:\Windows\system32\ Stop-Process -ProcessName rdpclip

C:\Windows\system32\ Start-Process .\rdpclip.exe

C:\Windows\system32\ Get-Process *rdp*

 

Još jedan način je mapiranje diska:

 1. Pokrenuti Remote Desktop Connection
 2. Odabrati Show Options
 3. Kartica Local Resources
 4. Odabrati More te staviti kvačice na diskove koje želimo imati u Remote Sessionu
 5. Diskovi se pojave kao Device and drives u This PC (My Computer)

 

RDP_MoreRDP_diskovi

 

Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet