Sudo - trikovi i savjeti

U ovoj e-knjizi će se nalaziti članci o naredbi sudo, korisnoj i vrlo upotrebljivoj naredbi.Mogućnosti ove naredbe su brojne, od davanja dijela administratorskih privilegija nekim korisnicima, ili skupinama korisnika, do pokretanja određenih administrativnih naredbi bez kucanja passworda za korisnika root.

U nekim distribucijama je korisnik root izbačen (u smislu da se ne može prijaviti na sustav), te se administrativni zadaci izvršavaju isključivo preko naredbe sudo. Uz pravilnu konfiguraciju naredbe, administracija sustava će sasvim sigurno biti lakša i sigurnija.