Instalacije Debiana za Cubieboard 3

Nakon što smo se upoznali s mini računalom Cubieboard 3, nastavljamo s pregledom Debian Linux instalacija i jednim primjerom pripreme i instalacije Wheezy-ja, trenutno stabilne verzija koju podržava Carnet, prilagođenog ovom tipu hardvera.

Razlikujemo 2 vrste instalacija za Cubieboard 3.

1.NAND instalacija

Za primjer NAND instalacije  fokusiramo se samo na trenutno dostupne dokumentirane Debian Wheezy pripremljene instalacije
pod imenom Cubian i Cubieez.

Kod NAND instalacije image se copira  na ugrađenu 4 GB NAND memoriju. To možemo napraviti pomoću alata LiveSuit/PhenixSuit preko USB kabela sa drugog računala, na  primjer Cubieez NAND pripremljeni image . Kod ovog načina instalacije koristi se FEL tipka na samom uređaju, video upute se mogu pogledati na ovom linku.

Možete izabrati varijantu koju nudi Cubian, tako da instalaciju posredno pokrenete putem skripte nakon što ste podigli Cubian preko SD kartice. Također postoji način "ručnog" kopiranja instalacije na NAND opisan u ovom primjeru.

Ovisno o potrebi, možete instalirati GUI (X-e) kroz LiveSuit/PhenixSuit, ili bez X-a, ako više volite rad putem terminala. Instalacijom Debiana na NAND brišete firmver Android koji ste dobili instaliran na Cubieboard 3.

2.Instalacija pripremljena za mikro SD karticu

Pošto Cubieboard 3 ( Cubietruck) ima dodatni utor za SD karticu možemo preko USB SD čitača kartica Debian instalaciju kopirati na memorijsku karticu na nekom drugom računalu. Zatim je tako pripremljenu prebacimo na Cubieboard koji automatski "boota" sistem sa kartice ako je pravilno prepozna. Da ne bi došlo do problema u prepoznavanju jako je bitno napravi korak koji opisujemo detaljnije u nastavku.

Prema dostupnim podatcima na internetu postoje 3 varijante instalacije Debiana za Cubietruck.

Cubian

Možete ga preuzeti ovdje .
Postoji Desktop i text mode ( bez X servera ) verzija.

Cubieez

Možete ga preuzeti ovdje .
Cubieez prilagođena instalacija dolazi sa LXDE baziranim desktopom koji minimalno troši resurse.

Cubieboard / Cubietruck Debian SD image by Igor Pečovnik

Ovaj pripremljeni Debian SD image dolazi iz nama susjedne zemlje Slovenije, a priredio ga je gospodin Igor Pečovnik.

Možete se odlučiti za varijantu prilagođenu vašem monitoru kojeg mislite koristi s Cubieboardom:

CTDebianVGA

CTDebianHDMI

Obje verzije dolaze bez Desktopa, što za sistemce koji održavaju Carnet Debian servere nije neki problem.

Odlučili smo se isprobati Igorovu instalaciju i to u VGA inačici. Preuzmemo VGA Debian Wheezy i raspakiramo zip arhivu u kojoj se nalazi CTDebian_2.2_wheezy_vga.raw. Preko USB SD čitača kartica spojite vašu mikro SD karticu na USB ulaz Linux računala. Provjerite naredbom pod kojom oznakom diska vaš sistem "vidi" mikro SD karticu.

 # fdisk -l

U našem slučaju je to oznaka /dev/sdd.  Da izbjegnete probleme sa pokretanjem "bootanja" sa mikro SD kartice koje smo imali  prethodno sa Cubian i Cubieez verzijama nakon kopiranja na SD karticu obavezno prije kopiranja prepišite SD karticu sa "nulama" slijedećom dd naredbom:

# dd if=/dev/zero of=/dev/sdd bs=1M count=50

Ovo prepisavanje nulama može dosta potrajati ovisno o veličini memorijske kartice, koja bi trebala imati minimalno 4 GB ili više.

Kada je prepisivanje nulama gotovo ponovno dd naredbom prebacimo pripremljeni raw image na disk /dev/sdd.

# dd bs=1M if=CTDebian_2.2_wheezy_vga.raw of=/dev/sdd

Kada kopiranje završi prebacite mikro SD karticu u predviđeni utor na Cubieboard 3 i uključite napajanje uređaja. Ukoliko je kopiranje prošlo bez grešaka zasvijetli "plava" "heartbeat" svijetleća dioda. Poslije toga na monitoru se treba pojaviti poruka.

Booting Debian for Cubieboard.....

Kao što je i navedeno na Igorovoj stranici prvo podizanje sistema traje malo duže (regeneriranje SSH ključeva, postavljanje vaše MAC adrese, automatski se proširuje particija na cjelokupni prostor na disku). Nakon toga se sistem sam reboota i dođemo do prijave na konzolu.

Prijavimo se kao root lozinkom 1234 koja ističe nakon prve prijave, stoga obavezno lozinku odmah promijenite.

U nekoliko koraka možete prilagoditi tipkovnicu, dodati običnog korisnika pokrenuti grafičko sučelje Xfce4 internet preglednik i početi surfati:)

# adduser drum
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration
# apt-get -y install xorg
# apt-get -y install lightdm
# apt-get -y install xfce4 xfce4-goodies tango-icon-theme gnome-icon-theme
# apt-get install iceweasel
# reboot

Nakon izvršenja gore navedenih naredbi i ponovnog pokretanja sistem se pokreće u grafičkom okruženju.

Kada spojimo Cubieboad 3 na mrežu pri SSH prijavi dobijemo zgodnu obavijest o trenutnoj zauzetosti resursa i temperaturi na ploči.

Pošto Cubietruck podržava SATA diskove, možete to iskoristiti da izbjegnete probleme pisanja po SD kartici, kako je to opisano u članku. /root particiju prebacite na HDD koji spojite putem adptera koji dolazi u kompletu. Preformanse pisanja po SD kartici povećavate SD "Speed Class" brojčanom oznakom. Po dostupnim podatcima "High Speed Bus" ima oznaku 10. U našem testu je korištena klasa oznake 4 koja spada u "Normal Bus" kategoriju rada.

Debian možete dalje prilagođavati prema vašim potrebama.

Vijesti: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet