sys.dns - Upute

Kako biste mogli početi koristiti sustav sys.dns, prvo na vlastitom poslužitelju morate podesiti BIND i svaku od zona. U zonske datoteke (obično su to /etc/bind/hosts.db i /etc/bind/hosts.rev, no kod vas se mogu nazivati drugačije), upišite poslužitelj za sys.dns ispod SOA zapisa na ovakav način:

@ SOA server hostmaster.server (
  2014061001  ; Serial
  28800  ; Refresh
  7200   ; Retry
  604800  ; Expire
  86400 ) ; Minimum

 NS sysdns.carnet.hr.
 NS server

Možete imati upisane i druge DNS poslužitelje pored ovih. Pripazite na točku na kraju unosa "sysdns.carnet.hr.", i nemojte zaboraviti povećati vrijednost "Serial" (uobičajeno je staviti trenutni datum u obliku GGGGMMDDXX).

Zatim, u datoteku /etc/bind/named.conf.options upišite adresu 40.68.22.239 pristupnu listu (ACL) "xfer". Ukoliko nemate već definiranu pristupnu listu, dodajte je u ovom obliku (liste su praktične i preglednije, pa ih svakako preporučujemo):

acl "xfer" {
    40.68.22.239;
    A.B.C.D;
// ovdje su upisane druge IP adrese koje ste možda prije definirali
};

 

U istoj datoteci, u blok "options" dodajte, ako već nemate, sljedeći redak:

 allow-transfer { xfer; };

Preostalo je restartati DNS poslužitelj, a to najbrže možete napraviti pomoću naredbe rndc:

# rndc reload

Kako s "druge strane" još ništa nije podešeno, u logovima će se vjerojatno moći vidjeti poruka o greški, no zasada se može zanemariti.

Ukoliko ste napravili podešavanje vlastitog poslužitelja, možete dodati svaku od vaših zona kroz ovo sučelje.

Ukoliko niste sigurni koje zone poslužujete, pogledajte (na vašem DNS poslužitelju) u datoteku /etc/bind/named.conf.local ili /etc/bind/named.conf (preporučujemo da vlastite zone definirate u named.conf.local).

Tipičan izgled konfiguracije zona na poslužitelju:

Forward zona:

zone "domenaX.hr" in {
    type master;
    file "/etc/bind/hosts.db";
}

Reverzna zona:

zone "Z.Y.X.in-addr.arpa" in {
    type master;
    file "/etc/bind/hosts.rev";
}

VAŽNO: Ukoliko unutar bloka "zone" imate direktivu allow-transfer i želite ju zadržati, i ovdje dodajte adresu 40.68.22.239:

    allow-transfer { 40.68.22.239; A.B.C.D; };

Nakon što ste identificirali sve zone, možete dodati svaku zonu putem izbornika "Moje zone". Ne zaboravite nakon forward zona u web sučelju dodati i pripadajuće reverzne zone.

Upute za web sučelje sys.dns-a:

 1. Kliknite na "Moje zone" -> "Dodaj zonu u sys.dns"
 2. U polje "Zona" upišite puni naziv zone (dio kakav je u primjeru obojan crveno)
 3. U polje "Master" upišite IP adresu vašeg DNS poslužitelja
 4. Nakon što spremite podatke konfiguracija će biti aktivna u roku nekoliko minuta
 5. Ukoliko ste nešto pogriješili jednostavno izbrišite zonu i dodajte je nanovo s točnim podacima

Sada možete dodati svoje zone.

 

Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet