Kreiranje dijeljenog direktorija na Linuxu

Često se javlja potreba da korisnicima morate na neki način omogućiti razmjenu podataka. Ovo se može napraviti na nekoliko načina i najčešće ovisi o potrebama korisnika, potrebnom predznanju za upotrebu ovakve usluge, te tehničkim uvjetima poput veličine dostupnog diskovnog prostora. Ovaj problem najčešće rješavamo dijeljenim direktorijem, gdje korisnici mogu stavljati svoje datoteke, a po potrebi i uređivati tuđe datoteke (ili obrnuto, da mogu samo čitati, a ne mogu mijenjati tuđe podatke).

Dijeljeni direktorij je moguće napraviti kako na Windowsu, tako i na Linuxu. Nama je potrebno, iako imamo samo Linux server, maksimalno pojednostaviti uporabu korisnicima Windowsa (da ne moraju instalirati nikakve dodatne programe, ili posezati za FTP klijentom i slično). Naravno, odmah na pamet pada Samba, implementacija protokola CIFS, koja je potekla iz Microsofta kao SMB (Server Message Block Protocol). Iz ovoga je razloga Samba idealna, jer je mogu koristiti svi Windows klijenti, a podrška postoji i u mnoštvu programa na Linuxu i Macintoshu. Evo kako smo riješili potrebu naših korisnika (profesora i studenata) za razmjenom podataka.

Da bi omogućili dijeljenje direktorija, potrebno je, naravno, imati instaliranu sambu. Ovo se lako rješava:

# apt-get install samba

Iz naredbene linije potom kreiramo prvo grupu "studentgrupa", a onda i korisnika "student"

# groupadd studentgrupa
# useradd -m -d  /home/student -g  studentgrupa -c "Student share" student

Vjerujemo da znate ove opcije naredbe useradd "u dušu", ali ipak ponovimo:

-d           HOME_DIR - dijeljeni direktorij, nije nužno da je to /home/student

-g            naziv grupe

-m          kreira korisnikov home direktorij
-c            komentar

Sada dodajemo korisnike, koji će imati pravo pristupa dijeljenom direktoriju, u grupu studentgrupa:

# usermod -G studentgrupa peric
# usermod -G studentgrupa mmaric
# usermod -G studentgrupa aanci

Još je potrebno postaviti dozvole za dijeljeni direktorij tako da je novo-dodani korisnik vlasnik direktorija, a za grupu dodajemo novo-kreiranu grupu iz prethodnog koraka. Na kraju postavljamo setuid bit na dijeljeni direktorij, kako bi sve datoteke kreirane unutar tog direktorija naslijedili dozvole roditeljskog direktorija (to se inače ne događa i ovisi o varijabli "umask"):

# chown student:studentgrupa /home/student
# chmod 0775 /home/student
# chmod g+s /home/student

(mogli smo odmah upotrijebiti "chmod 2755 /home/student")

Preostalo nam je još samo podesiti sambu i dijeljeni direktorij je spreman za upotrebu. Lokalnom korisniku potrebno je dodijeliti novu samba zaporku:

# smbpasswd -a pperic
New SMB password: xxxxxxxxxxxxxxxx

Preostaje urediti konfiguracijsku datoteku Sambe, /etc/samba/smb.conf. Potrebno je  postaviti parametre za dijeljeni direktorij, odnosno kreirati novi mrežni dijeljeni direktorij "Studenti":

# joe smb.conf
...
[Studenti]
path = /home/student
available = yes
valid users = @studentgrupa
write list = @studentgrupa
read only = no
browseable = yes
public = yes
writable = yes

Restartajmo sambu:

#  /etc/init.d/samba restart

Provjerimo konfiguraciju sambe:

# testparm

Nakon svega korisniku je samo preostalo da u Windows Exploreru klikne na Network, potraži naziv Linux servera i prijavi se. Nakon prijave prikazat će se njegov home direktorij, kao i dijeljeni direktorij "Studenti".

Zdravko Rašić

Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet