Pgina i eduroam nakon prelaska na Debian Squeeze

Nakon uspješne dogradnje Carnetove distribucije Debiana na Squeeze, trebalo je provjeriti da li se radius autentikacija ispravno odvija.  U logu /var/log/freeradius/radius.log uz zapise o ispravnim autentikacijama pojavljuju se i greške, kao u slijedećem primjeru:

Wed Apr 25 11:18:12 2012 : Auth: Login OK: [korisnik@simet.hr] (from client aaics3 port 0)
Wed Apr 25 11:18:57 2012 : Error: Ignoring request to authentication address * port 1812 from unknown client 161.53.xx.xx port 3064
Wed Apr 25 11:19:00 2012 : Error: Ignoring request to authentication address * port 1812 from unknown client 161.53.xx.xx port 3064
Wed Apr 25 11:19:02 2012 : Error: Ignoring request to authentication address * port 1812 from unknown client 161.53.xx.xx port 3064
Wed Apr 25 12:38:38 2012 : Error: Ignoring request to authentication address * port 1812 from unknown client 161.53.xx.xx port 2073
Wed Apr 25 12:38:41 2012 : Error: Ignoring request to authentication address * port 1812 from unknown client 161.53.xx.xx port 2073

Po IP adresama se vidi da  se radi o greškama eduroam i Pgina klijenata. Definicije RADIUS klijenata nalaze se u /etc/freeradius/clients.conf u obliku npr:

client 161.53.x.xxx {
secret        = TajnaRijec
shortname    = mojPginaKlijent
}
client 161.53.x.xxx {
secret        = TajnaRijec
shortname    = mojEduroamKlijent
}

Provjerom konfiguracije u clients.conf ispostavlja se da su definicije klijenata instalacijom novog freeradius-aai paketa jednostavno pobrisane. Zaključujemo da se klijenti eduroama i Pgine moraju ponovo ručno prijaviti. Preko AAI službe pomoći saznajemo da je dosadašnja datoteka /etc/freeradius/clients.conf sada razdvojena u dvije datoteke: /etc/freeradius/clients.conf i /etc/freeradius/clients-aai.conf, te da se klijenti koje donosi freeradius-aai paket nalaze u clients-aai.conf. Naprotiv, klijente koje sami dodajemo za Pgina i eduroam prijavljujemo u clients.conf.

Potražimo backup koji je napravila skripta carnet-upgrade u /var/backups/etc.cn6-upgrade.tar.gz, pa iz  datoteke etc/freeradius/clients.conf prekopiramo definicije svojih Pgina i eduroam klijenata u /etc/freeradius/clients.conf na serveru.

Naravno uz obavezno ponovno pokretanje servisa:

# /etc/init.d/freeradius restart 

Također primjećujemo je da pokušaji klijenata koji se bežično spajaju preko eduroam infrastrukture izazivaju slijedeću grešku u dnevniku /var/log/freeradius/radius.log:

Thu Apr 26 07:54:17 2012 : Auth: Login incorrect: [korisnik@simet.hr] (from client MojPrviAP port 1 cli 00-4F-78-01-42-28)
Thu Apr 26 07:55:09 2012 : Error: TLS Alert read:fatal:unknown CA
Thu Apr 26 07:55:09 2012 : Error: TLS_accept: failed in SSLv3 read client certificate A
Thu Apr 26 07:55:09 2012 : Error: rlm_eap: SSL error error:14094418:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert unknown ca
Thu Apr 26 07:55:09 2012 : Error: SSL: SSL_read failed inside of TLS (-1), TLS session fails.

Zaključak je da dolazi do greške pri provjeri ispravnosti certifikata, koji je postavljen od strane installer.eduroam.hr sustava. Ako se isključi i ne "forsira" provjera certifikata kako to orginalna konfiguracija podrazumijeva, spajanje uspijeva.

Problem je nastao zato što je instalacija paketa freeradius-aai izgenerirala nove certifikate koji klijente instalirane preko eduroam.installer.hr sustava  prepoznaje kao "neispravne".

Iz konzultacija sa službom pomoći eduroam tima saznajemo da je došlo do promjena u konfiguraciji. Umjesto u /etc/freeradius/eap.conf putanja je u /etc/freeradius/modules/eap-aai, u obliku redaka s putanjom do lozinke i certifikata dobivenih iz prijave Eduroam installera. Podatke o putanji možete isčitati iz backupa /etc/freeradius/eap.conf datoteke.

private_key_password = NekaLozinka
private_key_file = /nekaputanja/server-key.pem
certificate_file = /nekaputanja/server-cert.pem

Retke editiramo u /etc/freeradius/modules/eap-aai.conf i nakon toga obavezo slijedi:

 # /etc/init.d/freeradius restart

Nakon ovih promjena eduroam bežični klijenti bi trebali prolaziti autentikaciju bez grešaka.

Kuharice: 
Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet