SPA

SASL SMTP autentikacija u Postfixu

U tipičnom slučaju kojeg možemo naći na institucijama članicama CARNeta mail poslužitelj se nalazi na lokaciji gdje se nalazi većina zaposlenika, a institucija ima eventualno još jednu lokaciju ili nekoliko njih. Kako bi korisnici mogli slati mail preko tog poslužitelja, Postfix je potrebno konfigurirati tako da zaprima mailove (radi relay) iz "domaćih" mrežnih segmenata i šalje ih na odredište.

Pretplati se na SPA