MS EDU IT PRO: Predstavljen Office 365 za obrazovne ustanove

U sklopu ciklusa predavanja koja se svakog trećeg petka u mjesecu održavaju u TCR-u Srca, 20.4.2012. održano je predavanje Microsoft Office 365 for education. Kao što naziv kaže, Microsoft je svoje uredske aplikacije prilagodio radu u oblacima i ponudio ih kao mrežnu uslugu. Predavači su bili Marko Sever iz Microsofta Hrvatska, koji je održao uvodno predstavljanje usluge i Igor Pavleković iz Algebre, koji je pokazao administriranje i rad usluge.

U oblak se sinhronizacijom prenose osnovni podaci o ustanovi i korisnicima iz Active Directoryja, mailovi iz Exchangea, dokumenti koje korisnici obrađuju lokalno, adresari, dijeljeni dokumenti iz SharePointa itd. Microsoft nastoji objediniti sve uredske usluge, tako da se iz Officea 365 može telefonirati, slati SMS-ove, e-mailove, organizirati videokonferencije itd. Da bi sve te usluge bile dostupne i u Hrvatskoj, trebalo bi još sklopiti ugovore s lokalnim telekom operaterima.

Licence za ured u oblacima su odvojene od licenci za "standardne" uredske aplikacije i drugačije se šifriraju, tako da se korištenje uredskih servisa u oblacima doplaćuje po korisniku mjesečno. No shvativši da naše obrazovne ustanove neće moći plaćati tu uslugu za stotine i tisuće studenata, Microsoft nudi osnovni paket usluga besplatno. Ponuđena su tri plana (vidi fotografiju), od kojih je osnovni, nazvan Plan A2, besplatan. Tako ustanove mogu za studente/učenike uzeti besplatne licence, a za osoblje kojem su potrebne dodatne usluge neki od naprednijih planova za koje se plaća mjesečna naknada. Zanimljivo je da se licence mogu dodjeljivati i oduzimati pojedinim korisnicima, prema promjenama poslovnih potreba. Prednost je Plana A3 i Plana A4, koji nudi punu uslugu, da je korisnicima uvijek dostupna zadnja verzija Office Pro Plus aplikacija, bez obzira na verziju koju korisnici imaju instaliranu na svom računalu. Ukoliko na primjer trebate održati prezentaciju, a niste ponijeli računalo, prezentaciju možete održati koristeći PowerPoint iz ureda u oblacima.

Predavači su isticali pouzdanost usluge i kvalitetu Microsoftova podatkovnog centra, te obećali da korisnici neće gubiti podatke, kao što se to događa nekima od konkurentskih servisa. Moguć je i rad offline, a prilikom prvog logiranja u oblak podaci s lokalnog računala će se sinhronizirati. Tako se Microsfotov podatkovni centar pretvara u backup centar za poslovne podatke i mailove, a uz to nudi pristup bez obzira na korisnikovu lokaciju, naravno uz osnovni uvjet da se korisnik može spojiti na Intenret.

Kao probleme koji onemogućuju postizanje pune funkcionalnosti spomenuli su, pored zasad nepostojećih ugovora s domaćim telekomima još i nemogućnost sinhronizacije podataka o korisnicima iz LDAP imenika projekta AAI@EduHr. Lopticu su prebacili u dvorište CARNeta/Srca, tvrdeći da kombinacija freeradius/openldap na Debianu ne poštuje standarde. Ova zanimljiva tema na predavanju je samo dodirnuta, pa ćemo joj posvetiti zaseban članak.

Vote: 
0
No votes yet