Sigurnosni nedostaci paketa OpenSSL

Ispravljene su tri ranjivosti u radu programskog paketa OpenSSL na operacijskom sustavu Debian. Ranjivosti su uzrokovane pogreskom u CMS i PKCS #7 dekripcijskom kodu, dereferenciranjem NULL pokazivača u funkciji "mime_param_cmp()" (crypto/asn1/asn_mime.c) prilikom parsiranja određenih MIME zaglavlja i nepravilnom provjerom graničnih vrijednosti kod obrade DER podataka putem BIO ili FILE funkcija.

Napadaču je omogućeno dekriptiranje podataka putem "Million Message Attack" (MMA) napada, izvoenje DoS napada i pokretanje proizvoljnog programskog koda.

Ove ranjivosti imaju oznake: CVE-2012-0884, CVE-2012-1165, CVE-2012-2110 i DSA-2454-1.

Ranjivost je ispravljena u paketu openssl verzije 0.9.8o-4squeeze11 za Debian squeeze.

Nove pakete za Debian možete instalirati na uobičajeni način:

apt-get update
apt-get upgrade

Više informacija na:
http://www.debian.org/security/2012/dsa-2454

CARNet, Grupa za izradu paketa
paketi@carnet.hr
http://paketi.carnet.hr/

Kategorije: 
Vote: 
0
No votes yet