Brisanje svih konfiguracijskih datoteka obrisanih paketa (purge)

naredba: 
dpkg --list |grep "^rc" | cut -d " " -f 3 | xargs dpkg --purge

Nakon brisanja paketa mogu zaostati konfiguracijske datoteke, koje nam nekad trebaju, a nekada ne. Ukoliko želite prijeći na dependency-based boot sustav u Squeezu, poželjno je obrisati stare konfiguracijske datoteke iz direktorija /etc/init.d. Da, i startup skripte mogu biti konfiguracijske...

Ukoliko imate instaliran aptitude, brisanje je još lakše:

aptitude purge "~c"
field_vote: 
0
No votes yet